Avaleht
Euroopa kodanikualgatus - kas uus lehekülg Euroopa demokraatias? 26.04.2012
e-Riigi Akadeemia korraldab koostöös Euroopa Komisjoni esindusega 27. aprillil algusega kell 10.00 ümarlaua Euroopa kodanikualgatusest.Euroopa kodanikualgatus - kas uus lehekülg Euroopa demokraatias?

1. aprillist käivitus Euroopa kodanikualgatus (EK), mis võimaldab Euroopa Liidu kodanikel teha Euroopa Komisjonile ettepanekuid mõne EL regulatsiooni muutmiseks. Kodanikualgatust on võimalik ellu viia nendes valdkondades, mis on Euroopa Liidu pädevuses - näiteks keskkonnaalal, põllumajanduses, transpordis jne. Kodanikualgatuse eeskirjade ja menetlusega saab tutvuda vastavas ELi määruses.

Et saada ülevaade ettevalmistustest, mis Eestis on riigi tasandil EK rakendamiseks tehtud ning leida lahendusi algatuse efektiivseks rakendamiseks, korraldab e-Riigi Akadeemia koostöös Euroopa Komisjoni esindusega 27. aprillil algusega kell 10.00 ümarlaua Euroopa kodanikualgatusest. Algatust tutvustab Manuel Szapiro Euroopa Komisjonist, Eesti ettevalmistustest teeb ülevaate Kristen Kanarik Justiitsministeeriumist ning Mall Hellami ja Ahto Lobjaka kaasabil mõtiskletakse, kas ja kuidas algatus mõjutab Euroopa demokraatiat.

Kuigi Euroopa kodanikualgatusega soovitakse keerata Euroopa demokraatias uus lehekülg, ei ole Eesti avalikkust sellest uuest võimalusest kaasa rääkida Euroopa poliitikakujundamises teavitatud. „Suurimaks probleemiks on kodanike valmisolek algatust rakendada, sest teadlikkus Euroopa poliitikakujundamisest ning võimalustest selles osaleda on madal. Kui rääkida konkreetselt Euroopa kodanikualgatusest, siis on kodanikele seatud ka väga palju nõudmisi, mis võivad uue võimaluse rakendamisel takistuseks saada,“ ütles Nele Leosk e-Riigi Akadeemiast.

Ümarlaud toimub Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ruumides Rävala pst.4; ürituse korraldamist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vajalik eelnev registreerimine http://www.ega.ee/node/937

Lisainfo:
Nele Leosk, nele@ega.ee, e-Riigi Akadeemia
Hannes Rumm, hannes.rumm@ec.europa.eu, Euroopa Komisjoni Esindus Eestisasdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng