Avaleht
Euroopa Liidu noortekonverentsi töötubades jõuti põnevate järeldusteni 03.04.2013

11-13. märtsil toimus Iirimaa pealinnas Dublinis järjekordne Euroopa Liidu noortekonverents, kus osalesid EURODESK Eesti esindajana struktureeritud dialoogi riiklikku töörühma kuuluv Alo Raieste ja Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaua juures töötav Alina Aruoja ning Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad Sandra Kamilova ja Kristo Peterson. Euroopa Liidu Noortekonverents on osa Struktureeritud Dialoogi protsessist, mis toob kokku noored ning poliitikud, et üheskoos arutada noortepoliitikat rahvuslikul ning rahvusvahelisel, Euroopa Liidu tasandil. Antud protsess on oluline instrument veendumaks, et noorte arvamused ja vaated jõuaksid poliitikute ja otsuste tegijateni.

Konverentsil osalenud noored ning valitsuste esindajad (Eestit esindas Haridus- ja Teadusminiteeriumist Anne Kivimäe) jagati seitsmesse erinevasse töögruppi, mis kõik tegelesid teatud valdkonnaga. Ka Sinul on võimalus tutvuda, millised on aruteludes osalenud noorte ja poliitikute arvamused ja tulemused nii noorte töötuse, hariduse, noorte osaluse, heaolu, sotsiaaltoetuste, noorteorganisatsioonide ja ka noorsootöö kvaliteedi valdkonnas. Näiteks leiti, et noortele pakutavate teenuste esindajad - sotsiaalteenused ja haridusametid - peaksid tegema suuremat koostööd nii omavahel kui ka noorte ja lapsevanematega, et ennetada sotsiaalset tõrjutust. Ning selleks, et ehitada üles üksteist mõistvat, aktsepteerivat ning austavat kultuuri, peab haridussüsteem propageerima noori osalema otsustusprotsessis. Noored peavad olema aktiivsed ning ütlema oma sõna sekka lisaks eksamitele ja hinnetele keskendumisele.

Loe täpsemalt, millistele järeldustele üheskoos erinevates valdkondades jõuti ühiste ning tulemuslike arutelude tulemusena konverentsi lõpuks. Kokku on võimalik tutvuda 21 ettepanekuga.

Loe lisa stuktureeritud dialoogist Noorteportaalist.

Soovitame tutvuda ka konsultatsioonivooru raportiga, mis on nii huvitavaks lugemiseks kui kindlasti ka praktiliselt kasulik!

Teksti koostas EURODESK Eesti.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng