Avaleht
Euroopa Liidu välisministrid otsustasid sanktsioonide kehtestamise Ukraina vägivalla eest vastutavate isikute suhtes 21.02.2014
Välisminister Urmas Paeti sõnul tegid Euroopa Liidu välisministrid täna Brüsselis põhimõttelise otsuse kehtestada sanktsioonid ehk viisakeeld ning varade külmutamine nende isikute suhtes, kes on vastutavad inimõiguste rikkumise, vägivalla ning ülemäärase jõu kasutamise eest Ukrainas.
 

20. veebruar 2014

 

Välisminister Urmas Paet: Euroopa Liidu välisministrid otsustasid sanktsioonide kehtestamise Ukraina vägivalla eest vastutavate isikute suhtes

Välisminister Urmas Paeti sõnul tegid Euroopa Liidu välisministrid täna Brüsselis põhimõttelise otsuse kehtestada sanktsioonid ehk viisakeeld ning varade külmutamine nende isikute suhtes, kes on vastutavad inimõiguste rikkumise, vägivalla ning ülemäärase jõu kasutamise eest Ukrainas. Sanktsioonide ulatus sõltub Ukraina olukorra edasisest arengust.

ELi liikmesriigid leppisid kokku ka embargo Ukrainasse selle varustuse tarnimise suhtes, mida võib kasutada repressioonideks.

Paeti sõnul on ELi välisministrid seisukohal, et õigusemõistmise ette tuleb viia kõik, kes vastutavad inimõiguste rikkumiste eest Ukrainas.

Välisminister Paeti sõnul oli Euroopa Liit sunnitud Ukraina poliitilisele  ja institutsionaalsele kriisile lahenduse leidmiseks võtma kasutusele karmid suunatud meetmed, sest konflikt Ukrainas on süvenemas ning Ukraina üksi ei pruugi enam olukorraga toime tulla. ,,Verevalamise viivitamatuks lõpetamiseks  ja püsiva lahenduse leidmiseks on oluline alustada sisulise dialoogiga, millel oleks neutraalne vahendaja,“ ütles Paet. „Ka Euroopa Liit peab olema valmis kriisiläbirääkimiste vahendamiseks,“ lisas ta. 

Paeti sõnul on Eesti andnud abi rünnakutes kannatanutele ning on valmis andma ka täiendavat abi.

Eesti välisministri kinnitusel on nii Eesti kui kogu Euroopa Liit seisukohal, et antud konfliktiolukorrale lahenduse leidmiseks ja usalduse taastamiseks on vajalik Ukraina põhiseaduse reform, uue kaasava valitsuse moodustamine ning tingimuste loomine demokraatlike valimiste korraldamiseks. Välisasjade nõukogu kinnitas, et Euroopa Liidu pakkumine Ukrainale poliitiliseks assotsieerumiseks ja majandusintegratsiooniks ning toetuseks reformide läbiviimisel on endiselt jõus.

Euroopa Liidu välisasjade nõukogu võttis vastu järeldused Ukraina kohta, milles lisaks sanktsioonide kehtestamisele peetakse õigustamatuks vägivalda, mis mõistetakse karmilt hukka. Nõukogu toonitab järeldustes, et praeguse olukorra ja dialoogi võimaldava esimese sammu astumise eest kannavad peamist vastutust president Janukovitš ja Ukraina ametivõimud. Euroopa Liit kutsub Ukraina valitsust üles täitma rahvusvahelistest inimõigusi käsitlevatest dokumentidest tulenevaid kohustusi.

Lähem info:

Marika Post

Eesti EL-i esinduse pressiesindaja

+32 474 981 657

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND

637 7654

533 66 159

press@mfa.ee

www.vm.ee

www.replicauhrendeutschland.com

Eesti Euroopa Liikumine soovitab lisaks lugeda ja ka ukrainlasi toetada – 

* Punane Rist kogub annetusi: http://www.postimees.ee/2704146/eesti-punane-rist-kogub-ukraina-rahutustes-kannatanutele-annetusi

* Eesti Ukrainlaste Kongress korraldab mälestusaktsiooni täna (lilled ja küünlad): http://www.postimees.ee/2703808/tallinna-ukraina-kirikus-palvetatakse-maidanil-hukkunute-eest

* Eesti Inimõiguste Keskus kutsub riiki üles võtma vastu poliitpõgenikke: http://www.facebook.com/terveilm/posts/734743913211753

 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng