Avaleht
Mariita Mattiisen: kodanikualgatus – uue põlvkonna demokraatia 12.06.2012
Eesti Euroopa liikumise juhataja Mariita Mattiisen kirjutab Euroopa blogis, et demokraatia ehk rahva võim on ELis võtmas uut pööret, andes kodanikualgatuse näol kodanikele otsese võimaluse ELi poliitikaid mõjutada.

Käesoleva aasta 1. aprillil jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 211/2011 Euroopa kodanikualgatuse kohta. See Lissaboni lepinguga loodud vahend annab miljonile ELi kodanikule samasuguse õiguse nagu on Euroopa Parlamendil EL-i toimimise lepingu artikli 225 ja EL nõukogul artikli 241 alusel, võimaldadest kodanikel taotlusega otse Euroopa Komisjoni poole pöörduda ning paluda muudatusi Euroopa õigusloomes.

Alates lepingu jõustumisest on Euroopa Komisjonil kohustus kodanike ettepanekuid kaaluda ning arvesse võtta, mis tähendab, et kodanikel hakkab olema senisest rohkem võimalusi liidu asjades kaasa rääkida. Kodanikualgatuse näol on tegemist EL-i kodanikele võimalusega ühineda ja mõjutada Euroopa poliitikat ja osaleda poliitika kujundamises, kutsudes Euroopa Komisjoni üles tegema seadusanlikku ettepanekut ja seeläbi osaleda ELi õigusloome protsessis. Komisjonile saab õigusloome ettepanekuid teha tema kompetentsi piirides ning Euroopa Liidu põhiväärtusi arvestades. Näiteks ei saa olla algatuse objektiks nõudmises, mis on vastuolus EL-i põhimõtetega.

Täispikkuses artiklit saab lugeda siit.asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng