Avaleht
Kodanikualgatuse simulatsioon 11.02.2013
Eesti Euroopa Liikumise projekti "Novus Spectrum" raames toimusid 22.jaanuarist- 4.veebruarini 2013 viies erinevas Eesti koolis Euroopa Kodanikualgatuse simulatsioonimängud: 22. jaanuaril Kose Gümnaasiumis (Kose vald, Harjumaa); 23.jaanuaril Tallinna Ühisgümnaasiumis ( Tallinn); 30.jaanuaril Haapsalu Gümnaasiumis (Haapsalu); 31.jaanuaril Kuressaare Gümnaasiumis (Saaremaa) ning 4.veebruaril Põlva Ühisgümnaasiumis (Põlvamaa). Vanuseline sihtgrupp olid keskkoolinoored vanuses 16-18 eluaastat.


Kuna 2013. aasta on kuulutatud Euroopa Kodanike aastaks, siis oli simulatsiooni põhirõhk just nimelt kodanikualgatusel ning eriti selle uuel initsiatiivil - 1. aprillil 2012 jõustunud Euroopa Kodanikualgatusel, mis võimaldab Euroopa Liidu kodanikel teha Euroopa Komisjonile seadusandlik ettepanek.

Simulatsiooni põhimõte oli jäljendada Euroopa Kodanikualgatuse initsiatiivi mängu läbi, kus keskkooliõpilastel oli võimalus gruppidesse jagunenult esitada Euroopa Komisjonile enda kodanikualgatuse idee. Iga grupp sai teemavaldkonna, milles tuli välja mõelda kodanikualgatus: haridus, kultuur ja mitmekeelsus, digitaalareng, keskkond ja kliima, tööhõive ja sotsiaalküsimused ning EL-kodanike õigused ja kodakondsus. Lisaks sai iga rühm oma algatuse esitlemiseks ka erineva meetodi: powerpointi koostamine, skemaatilise plakati koostamine, plakati kleepimine ajalehtedest/ajakirjadest saadud materjalidega, lühikese videoklipi tegemine, näidendi-vormis idee esitlemine ning kõne/pöördumise koostamine. Ideede esitlemise järel said grupid hääletada parima kodanikualgatuse idee poolt!

Mõned näited noorte poolt välja pakutud põnevatest ideedest:
E-valimiste populariseerimine üle kogu Euroopa; puuetega inimeste ühistranspordile ligipääsetavuse tagamine kõikides EL-riikides; kohustusliku noorte palkamise kvoodi kehtestamine tööandjatele; Euroopa M-pakett ehk üle-euroopaline mobiilsidevõrk, kus kasutaja maksaks oma kõnede eest sama palju kui kodumaal. Lisaks veel emapalkade võrdsustamine EL-liikmesriikides; E-eelkool; tasuta üle-euroopalise replicas de relojes españa wifi-võrgustiku rajamine ning teavitus keemiliste ühendite esinemisest ja mõjust hügieenitoodetes.

Üritused viisid läbi Novus Spectrumi tublid vabatahtlikud Helena Savtšenko ja Mari-Liis Mäevere.

Üritusi toetab rahaliselt programm Euroopa Noored!

Rohkem pilte ja videosid leiad Novus Spectrumi Facebooki lehelt: http://www.facebook.com/NovusSpectrum?fref=ts
Kuressaare gümnaasiumi õpilaste kodanikualgatus EL-riikide immigrantide integratsiooniks tööhõive abil- kes töötab, saab ka riigilt toetust.Põlva Ühisgümnaasiumi kodanikualgatus „ Tasuta Wifi üle Euroopa!“

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng