Avaleht
Astu Euroopa Liikumise liikmeks! 28.03.2013
Kui oled huvitatud Euroopast ja Euroopa Liidust, pooldad ühiskonna objektiivset informeeritust Euroopas toimuvast ja kodanike kaasamist poliitika kujundamisse, soovid kaasa rääkida Euroopat ja Euroopa Liitu puudutavatel teemadel, soovid jagada oma teadmisi ja kogemust Euroopa asjade valdkonnas, pooldad kodanikesõbraliku Euroopa ideed jne, siis tule astu EEL-i liikmeks ning saa osa võimalusest Euroopa asjades kaasa rääkida ning edendada kodanike kaasatust poliitika kujundamisse.

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine (EEL) on 1950.a. eksiilis ja 1998.a. Eestis taasloodud Euroopa integratsiooni toetav kodanikeühendus. EEL on rahvusvahelise Euroopa Liikumise (loodud 1948) liige.

Meie eesmärgiks on:
1. Arendada aktiivset ja avatud kodanikeühiskonda ning toetada euroopalikke väärtusi.
2. Toetada Eesti edukat ja aktiivset osalemist Euroopa Liidus.
3. Aidata kaasa Eesti ühiskonna täielikule ja objektiivsele informeeritusele Euroopa arengutest ja võimalustest.
4. Pakkuda noortele ligipääsu neile mõeldud võimalustele ja informatsioonile.
5. Jagada Eesti arengukogemust teiste riikidega, osaledes piiriüleses koostöös, mille eesmärgiks on pakkuda toetust EL naabruspoliitika riikidele läbi Eesti integratsiooni kogemuse.
6. Õhutada poliitilisi, sotsiaalseid ja muid ühiskonna gruppe arutlema kodanikusõbraliku Euroopa idee olemuse üle.
7. Edendada tegevusi, mis kindlustavad Eesti seisukohtade esitamist ning Eesti huvide kaitsmist nii Euroopas kui mujal maailmas.
8. Teavitada noori erinevatest võimalustest Euroopas läbi infokeskuste, interneti ja EURODESKI teenindusvõrgu.
9. Seista EELi liikmete huvide eest
10. Kaasata avalikkust ja liikmeid tuleviku Euroopa Liidu arendamisse.

Liikmeks astumise soov koos kontaktadmetega palume esitada aadressile info(at)euroopaliikumine.ee.

Täpsem info liikmeks astumise kohta siit.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng