Avaleht
Novus Spectrum II alustab juba sügisest! 17.07.2013
EEL-i sai programmi Euroopa Noorte toetuse jätkamaks eelmist edukat demokraatiaprojekti “Novus Spectrum”.


Projekt “Novus Spevtrum II” alustab juba sügisest! Plaanis on korraldada mitmeid üritusi, debatte, filmiõhtuid, aruteluõhtuid ja tööseminare, keskendudes peamiselt noorte ning otsustajate vahelise dialoogi loomisele. Demokraatiaprojekti idee sai alguse juba mõned aastad tagasi, kui grupp noori inimesi leidis, et nende eakaaslased on tihti passiivsed ja vähe on neid, kes tunneksid huvi ning omaksid piisaval hulgal informatsiooni, et julgelt ühiskonna asjades ja valupunktides kaasa rääkida. Projekti ideeks on tõsta noorte hulgas huvi Euroopa, Euroopa Liidu, otsustusprotsesside, demokraatia jpm vastu. Eelkõige aga julgustada noori oma arvamust avaldama ja ühiskonnaelus rohkem osalema.
 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng