Avaleht
Uute reeglitega maandatakse koduostjate riske 11.09.2013
Euroopa Parlament andis teisipäeval esialgse heakskiidu reeglitele, mis tagaksid parema informeerituse hüpoteeklaenudega seotud kulude ja riskide kohta. Reeglid parandaksid laenuvõtjate kaitset turukõikumiste ning maksejõuetuse korral. Enne lõplikku vastuvõtmist soovivad saadikud reegleid veelgi täiendada, et tagada nende kohaldamine Euroopa Liidus.Euroopa Parlament andis  teisipäeval esialgse heakskiidu  reeglitele, mis tagaksid parema informeerituse hüpoteeklaenudega seotud kulude ja riskide kohta. Reeglid parandaksid laenuvõtjate  kaitset turukõikumiste ning maksejõuetuse korral.  Enne lõplikku vastuvõtmist soovivad saadikud  reegleid veelgi täiendada, et tagada nende kohaldamine Euroopa Liidus.

Direktiivi eelnõu kohaldub hüpoteeklaenudele elamukinnisvara soetamiseks. Osa nõudeid kohaldatakse, võttes arvesse eripärasid liikmesriikide hüpoteeklaenu- ja kinnisvaraturgudel. Samas peab koduostjatele edastatav informatsioon olema ühtlustatud formaadis terves ELis.

Enne lepingu sõlmimist

Hüpoteeklaenu võtta kavatsevatele inimestele peaks olema tagatud võrreldav informatsioon olemasolevatest toodetest. Nad peaksid mõistma kogu laenu suurust ning laenu võtmisega kaasnevaid pikaajalisi rahalisi kohustusi.

Lisaks peaks koduostjatele olema tagatud 7päevane järelemõtlemisperiood enne laenuotsuse tegemist või 7päevane õigus lepingust taganeda. Laenuvõtjale pakutavad tingimused peaksid kattuma laenuvõtja rahaliste võimalustega ning tulevikuväljavaadetega.

Paindlikumad tingimused laenude tagasimaksmisel

Saadikud lisasid paindlikumad tingimused laenu enneaegseks tagasi maksmiseks. Samuti lisati tingimused krediidiandja õiguste kohta saada kompensatsiooni ennetähtaegselt tagastatud laenude eest. Uute reeglite kohaselt tuleks välisvaluutalaenude puhul laenuvõtjat enne lepingu sõlmimist hoiatada osamaksete võimalike kõikumiste eest, mis kaasnevad kursimuutustega. Alternatiivina võib laenuvõtjal lubada teatud tingimusel vahetada laenulepingus nimetatud vääringut.

Kaitse võlgnevuste ja sundmüügi puhul

Saadikud lisasid uue sätte, mis lubab krediidiandjal ja laenuvõtjal kokku leppida, et laenu tagasimaksmiseks piisab tagatise vastuandmisest.

Uute reeglite kohaselt tuleks sundmüügi korral teha "mõistlikke jõupingutusi", et saada sundmüügis oleva vara eest parim hind ja hõlbustada tagasimaksete korda tasumata jäänud võla katmiseks, võttes arvesse tarbija praktilist olukorda, et ära hoida pikaajalist ülemäärast võlgnevust.

Edasised sammud

Saadikud võtsid vastu raporti eelnõu, kuid lõpphääletust seadusandliku resolutsiooni üle ei toimunud, sest täiskogu soovib, et EL liikmesriigid viiksid sisse omapoolsed muudatused, mis tagaksid  reeglite täieliku kohaldumise.

Raporti eelnõu

Vastuvõetud tekst kättesaadav siin (vajuta kuupäeval 10.09.2013)

Video arutelust (vajuta kuupäeval 10.09.2013)

Pressiteade hääletuse kohta komisjonis (07.06.2012)

Raportöör Antolín Sánchez Presedo (S&D, ES)

Ülevaade menetlusetappide kaupa


asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng