Avaleht
Tubakatooted: suuremad hoiatused pakkidel, eristavad maitsed keelatud, e-sigaretid reguleeritud 09.10.2013
Euroopa Parlament andis oma toetuse eelnõule, mille eesmärk on muuta tubakatooted noortele vähem atraktiivseks. Heaks kiidetud eelnõu kohaselt peaksid pakendid olema 65 protsendi ulatuses kaetud terviseohu hoiatusega. Parlament toetas puuvilja- ja mentoolimaitseliste sigarettide ning väikeste pakkide keelustamist. E-sigarette tuleks reguleerida, kuid reguleerida ravimitega sarnaselt ainult juhul, kui neid esitletakse toodetena, millel on haigusi ravivaid või ennetavaid omadusi.
 

Euroopa Parlament andis oma toetuse eelnõule, mille eesmärk on muuta tubakatooted noortele vähem atraktiivseks. Heaks kiidetud eelnõu kohaselt peaksid pakendid olema 65 protsendi ulatuses kaetud terviseohu hoiatusega. Parlament toetas puuvilja- ja mentoolimaitseliste sigarettide ning väikeste pakkide keelustamist.  E-sigarette tuleks reguleerida, kuid reguleerida ravimitega sarnaselt ainult juhul, kui neid esitletakse toodetena, millel on haigusi ravivaid või ennetavaid omadusi.

"Me teame, et suitsetamist alustavad lapsed, mitte täiskasvanud. Kuigi enamuses liikmesriikides suitsetajate arv väheneb, teevad muret  Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmed, mis näitavad, et mõnedes liikmesriikides on noorte suitsetajate seas kasvutrend", ütles raportöör Linda McAvan (S&D, UK). "Peame peatama tubakatootjate noortele suunatud toodete pakkumise  ning tagama, et pakenditel oleksid mõjuvad hoiatused. Kanadas tulid 2001. aastal pakkidele suured hoiatuspildid ja noorte suitsetamine kahanes poole võrra," lisas saadik.

Terviseohu hoiatused: 2/3 pakist, nii esi- kui ka tagaküljel

Kehtivate seaduste kohaselt peaksid terviseohu hoiatused katma vähemalt 30 protsenti esiküljest ning 40 protsenti tagaküljest. Saadikud soovivad suurendada hoiatusi, et need kataks vähemalt 65 protsenti esi- ja tagaküljest. Toote nimetus peaks olema trükitud paki alaosas. 

E-sigaretid

Saadikute arvates tuleks e-sigarettide müüki  reguleerida, aga sarnaselt ravimitega vaid juhul, kui neid esitletakse toodetena, millel on haigusi ravivaid või ennetavaid omadusi.

Turule viidavate toodete nikotiinisisaldus ei tohiks olla suurem kui 30 mg/ml, neil peaks olema terviseohu hoiatused ning neid ei tohiks müüa alla 18-aastastele. Tootjad ja importijad peaksid esitama pädevatele asutustele tootemarkide ja -liikide kaupa loetelu kõikidest tootes sisalduvatest koostisainetest.

E-sigarettidele kehtestataks samad reklaamipiirangud mis tubakatoodetele.

Lisaained ja eristavad maitsed

Saadikud on vastu tubatoodetele eristava maitse andvate ainete lisamisele. Lisaained nagu suhkur, mis on vajalikud tubaka tootmiseks, oleks lubatud. Samuti oleks lubatud  kindlates kogustes teatud lisaained, millele heakskiidu saamiseks peaksid tootjad ja importijad esitama Euroopa Komisjonile taotluse.

Illegaalsete tubakatoodete leviku takistamine

Selleks, et vähendada illegaalsete tubakatoodete levikut, peaksid liikmesriigid tagama, et pakenditel ja veopakenditel on kordumatu identifitseerimistunnus, mille alusel on võimalik tuvastada nende veoteekond.

700.000 surma aastas

Kaksteist aastat pärast kehtiva direktiivi jõustumist on suitsetamine jätkuvalt peamine ärahoitav surma põhjus. Suitsetamise  tõttu sureb umbes 700.000 inimest aastas. Aastate jooksul on suitsetamise vähendamiseks mõeldud meetmed aidanud alandada suitsetajate arvu 40 protsendilt (EL-15, 2002.a.) 28 protsendini (EL-27, 2012.a.).

Edasised sammud

Seaduseelnõud toetas 560 saadikut, vastu oli 92 ning erapooletuid 32. Raportöör Linda McAvan sai täna ka  mandaadi EL ministritega läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga  saavutada nn. esimese lugemise kokkulepe.

Juhul, kui eelnõu sellisel kujul EL Nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetakse, oleks EL liikmesriikidel direktiivi jõustumisest alates aega 18 kuud, et seadused direktiiviga kooskõlla viia; 36 kuud, et jõustada lisaaineid puudutavad direktiivisätted ja kaheksa aastat, et jõustada mentooli puudutavad sätted. Tubakatooted, mis ei vasta direktiivis toodud nõuetele, võiksid olla turul kuni 24 kuud ja e-sigaretid 36 kuud alates direktiivi jõustumisest.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng