Tegevused ja projektid
Eesti Euroopa Liikumine tegeleb aktiivset Euroopa Liidu kodakondsust toetavate algatuste elluviimisega. Selleks tegeleb EEL teabetööga ja korraldab debatte ning infoüritusi. EEL teeb koostööd Eesti ülikoolidega ELi poliitikaid või demokraatiat puudutavate uuringute läbiviimisel. Igal kevadel välja antava „Aasta eurooplase“ tiitliga tunnustab EEL inimesi, kes on panustanud Euroopa tasandi tähtsusega teemade tõstatamisesse Eesti avalikkuses või edendanud Eesti huvisid Euroopas. Samuti tegeleb ühendus oma liikmete kaasamisega, pakkudes neile võimalust osaleda EELi või European Movement Internationali poolt läbiviidavates projektides.


Siit on võimalik tutvuda perioodi 01.01.2014 – 31.12.2014 andmetega Välisministeeriumiga sõlmitud tegevustoetuse lepingu eelarve kulude kasutamise kohta:


1. Palgakulu – 8064,00 eur

2. Üldkulud – 1637,00 eur

3. Sõidud ja lähetused – 682,00 eur

4. Liikmetegevused, kommunikatsioon – 510,00 eur

5. Jätkusuutlikkuse tagamine – 607,00 eur

Tutvu toetuse kasutamise ARUANDEGA


 Siit on võimalik tutvuda perioodi 01.01.2015 - 30.06.2015 andmetega Välisministeerimuiga sõlmitud tegevustoetuse lepingu eelarve kulude kasutamise kohta:

1. Palgakulu - 8 445,00 eur

2. Üldkulud - 1345,00 eur

3. Sõidud ja lähetused - 0,00 eur

4. Liikmetegevused, kommunikatsioon - 69,00 eur

5. Jätkusuutlikkuse tagamine -  0,00 eur


 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng