Koostöö EMI võrgustikuga
 
Rahvusvaheline Euroopa Liikumine (European Movement International  - EMI) on eestkoste assotsiatsioon, mis koordineerib oma liikmete st rahvusvaheliste ühenduste ja rahvuslike liikumiste jõupingutusi kodanikukeskse Euroopa integratsiooniprotsessi suunamisel.

Organisatsioon

EMI keskkontor, mis asub Brüsselis on juhitud presidendi ja kuue ase-presidendi poolt, kes kõik on tegevad Euroopa Liidu institutsioonides või üle-euroopalistes organisatsioonides. Aupresidendid, kelleks on enamasti teenekad Euroopa poliitikud (Valéri Giscard d´Estaing), saavad osaleda juhtimisorganite tegevuses, kuid ei oma täidesaatvaid kohustusi. Praegu on EMI president Pat Cox, endine Euroopa Parlamendi president. Igapäevast tööd korraldab tegevbüroo, mida juhib alates 2009 aastast Joao Diogo Pinto.

Rahvuslikud liikumised

Euroopa Liikumine tegutseb 41 riigis, mis on organiseerunud vastavalt riigis välja kujunenud tavale. Mõned liikumised koosnevad füüsilisest isikust liikmetest (sh Eesti), teised aga juriidilisest isikust liikmetest (Itaalia, Saksamaa, Hispaania). 
 
Koostöö

Võrgustiku koostöö toimub keskkontori koordineerimisel, aga ka omaalgatuslikult põhiliselt naaberriikide vahel. Võrgustik kohtub vähemalt 2 korda aastas üldkoosolekutel Brüsselis. Hetkel on käimas üle-euroopaline koostööprojekt Euroopa Kodanike Foorum 2009
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng