EL kaasamistava
EL kaasamistava projekti raames on Eesti Euroopa Liikumine võtnud enda peaeesmärgiks panustada aktiivselt kodanikeühenduste ja avaliku võimu vahelisse dialoogi, mis puudutab EL poliitikate kujundamist. Kaasamistava projekti raames koostas Eesti Euroopa Liikumine uuringu „Euroopa Liidu algatused ja kodanikuühenduste osalus Eesti seisukohtade kujundamisel“, mille kokkuvõttega saad tutvuda siin. Kogu projekti lühikirjelduse leiad siit ning vanemad uudised arhiivist.

 
EL kaasamistava projekti toetab Vabaühenduste Fond.
Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.
Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng