Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for admin/upload/file/203404015.pdf in E:\WWW\euroopaliikumine.ee\euroopaliikumine.ee\include\sisu.php on line 298

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for admin/upload/file/32084009.pdf in E:\WWW\euroopaliikumine.ee\euroopaliikumine.ee\include\sisu.php on line 298

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for admin/upload/file/232147171.pdf in E:\WWW\euroopaliikumine.ee\euroopaliikumine.ee\include\sisu.php on line 298

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for admin/upload/file/254714808.pdf in E:\WWW\euroopaliikumine.ee\euroopaliikumine.ee\include\sisu.php on line 298

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for admin/upload/file/97365646.pdf in E:\WWW\euroopaliikumine.ee\euroopaliikumine.ee\include\sisu.php on line 298

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for admin/upload/file/205344410.pdf in E:\WWW\euroopaliikumine.ee\euroopaliikumine.ee\include\sisu.php on line 298

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for admin/upload/file/118051944.pdf in E:\WWW\euroopaliikumine.ee\euroopaliikumine.ee\include\sisu.php on line 298
Publikatsioonide arhiiv
Avalik arvamus Eestis ja euro
Eurobaromeetri uuringus selguvad hoiakud uue raha ja eurole üleminekuperioodi suhtes Eestis. Uuring leiab, et 87% vastanute arvates toimus eurole üleminek sujuvalt ja efektiivselt.
TEATIS:
Euroopa Komisjon esitas teatise EL2020 strateegia seitsmenda juhtalgatuse „Ressursisäästlik Euroopa“ kohta.
203404015.pdf (0 kb)
Raport: Euroopa Parlamendi Eesti saadikute tööaasta 2009-2010
EEL esitleb raportit Euroopa Parlamendi 7. koosseisu Eesti saadikute rollist ja saavutustest möödunud tööaastal. Raporti koostas Martin Kala. Raport on valminud Norra Vabaühenduste Fondi toetusel.
32084009.pdf (0 kb)
Avatud konsultatsioon ELi arengupoliitikast
"Roheline raamat: Kaasavat majanduskasvu ja säästvat arengut toetav ELi arengupoliitika – ELi arengupoliitika mõju suurendamine"
232147171.pdf (0 kb)
Eurobaromeeter
Eurobaromeetri uuring ELi kodanike arvamusest oma elu kohta Euroopa Liidus. Uuring keskendub ELi kodanike hoiakutele seoses majanduskriisiga. Piaget Replica Watches
254714808.pdf (0 kb)
Avalik arvamus ja euro
Euroopa Komisjoni aruanne liikmesriikide kodanike arvamusest euro kohta, kus ühisrahaga liitumine veel ees seisab.
97365646.pdf (0 kb)
ELi kodanike hoiakud seoses turismiga
Oktoobris avaldaldati Euroopa Komisjoni ettevõtluse peadirektoraadi tellimusel septembris koostatud ülevaade Euroopa Liidu kodanike hoiakutest seoses turismiga. Ülevaate koostamise peamiseks teguriks on majanduslanguse oluline mõju turismisektorile.
Eurooplaste usaldus infoühiskonna vastu
EL avaldas mais uuringu tulemused, kus vaadeldakse 27 EL-i liikmesriigi kodanike usaldust infoühiskonna vastu. Ülevaates on esitatud eurooplaste arvamused teemade suhtes nagu viirused, isikliku informatsiooni kasutamine,Panerai Replica Watches laste turvalisus, internetiülekanded jpm.
205344410.pdf (0 kb)
Avalik arvamus Euroopa Liidus
Käesolevas aruandes on esitatud eestlaste arvamus Euroopa Liidust. Uuring on läbi viidud ka kõikides teistes EL-i liikmesriikides ning võrreldav teiste EL-i liikmesriikide kodanike arvamustega Euroopa Liidu kohta.
118051944.pdf (0 kb)
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng