Uudiste arhiiv
I EUROOPA KODANIKEÜHISKONNA FOORUM
Eesti Euroopa Liikumine koostöös Rahvusvahelise Euroopa Liikumisega viib 22-23. märtsini Reval hotell Central konverentsikeskuses läbi üle-euroopalise kodanike omaalgatust ja Euroopa Liidu tulevikku käsitleva foorumi
I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorum keskendub teemale "Taasühendades Euroopat oma kodanikega - ühine tegevus laienenud Euroopa Liidus". Foorumite idee on lähendada erinevaid kodanikeühiskonna tegelasi ja organisatsioone (tööandjaid ja ettevõtjate ühendusi, ametiühinguid, keskkonnateadlasi/looduskaitsjaid, tarbijakaitseühendusi, usuorganisatsioone, poliitilisi parteisid, naiste- ja noorteorganisatsioone jne.) Eestist ja teistest Euroopa riikidest eesmärgiga arutleda EL eesseisvate reformide üle. Foorumite pikaajaline eesmärk on kaasata enam erinevate sektorite organisatsioone EL arengusse. Foorumi sihtgrupp on kodanikeühiskonna organisatsioonid ja EL-ga liituvate maade esindajad. Külaliste ja vaatlejatena on kutsud osalema väga erinevad avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonide esindajad, samuti vabariigi valitsuse ja parlamendi ning Euroopa Komisjoni ning parlamendi liikmed. Foorumi tulemusena peaks paranema teadlikkus uute liikmesriikide võimalustest osaleda Euroopa tasandi ühistegevuses (võrgustikud, ühine lobby, õppimine, jne) eesmärgiga parandada tingimusi äritegevuseks, töötamiseks, keskkonna- ja tarbijate kaitsmisel, noorte- ja vähemusgruppide kaasamiseks jne. kui Euroopa Liidust on saanud 25-30 riike ühendav liit. Sellest tuleneb foorumi alaeesmärk mõjutada foorumil arutatu ja soovitatuga EL tulevikudebatti ja debatti juhtiva spetsiaalse nõuandva organi – konvendi - tööprotsessi. Esinejate, programmi, registeerimise ja osavõtjate kohta saab täpsemat infot meie kodulehekülje avalehel oleva spetsiaalse foorumi alalingi alt. KUI TAHAD TEADA JA KUULDA ROHKEM EUROOPA VÕRGUTAVAST TULEVIKUST REGISTREERI ENNAST KOHE, SEST KOHTI ON PIIRATULT!
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng