Uudiste arhiiv
Vabariigi president hr Arnold Rüütel on Eesti Euroopa Liikumise poolt korraldatava Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumi patroon
Vabariigi president hr Arnold Rüütel nõustus hakkama Eesti Euroopa Liikumise poolt 22.-23.03.2002 Tallinnas korraldatava Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumi patrooniks, kuna vabariigi president mõistab ja toetab foorumi korraldamise eesmärke.
Oma kirjas EEL-i presidendile prof Peeter Tulvistele, ütleb Vabariigi president: "/---/ Mul on heameel olla selle foorumi patrooniks, sest mõistan ja toetan foorumi korraldamise eesmärke /---/. Eesti Euroopa Liikumine tunnustab omalt poolt vabariigi presidenti, kes otsustas hakata esimese, sedavõrd laiapõhjalise valitsusvälise foorumi patrooniks, mis käsitleb EL tulevikku kandidaatriikide seisukohast vaadatuna ja kodanikeühenduste rolli selles protsessis. I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorum toimub Tallinnas 22-23.märtisini Reval Hotel Central konverentsikeskuses. Eesti Euroopa Liikumine ja foorumi korraldustoimkond
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng