Uudiste arhiiv
AVALIKE KOHTUMISTE SARI
Euroopa Jutud on Eesti Euroopa Liikumise poolt alates 2001.a.korraldatav kohtumiste sari kodanike ning Eesti ja Euroopa poliitikute, diplomaatide, ametnike, teadlaste, kodanikeühiskonna, kunsti- ja kirjandusinimeste vahel eesmärgiga toetada Euroopa idee levikut Eestis.
2003/2004.a. esialgne kohtumiset kava: PS! Jaanuarist juunini 2004 toimuvate kohtumiste osavõtjate hulgas viiakse läbi arvamusküsitlus, mille tulemused avaldatakse juunis vahetult enne EP valimisi. Küsitlusega uuritakse millistele isikuomadustele peaks Eesti esindaja EP-s vastama ning millised on eelistatumad teemad, millega Eestist EP valitud rahvaesindajad peaks tegelema. 2003 6.11.2003 EL Põhiseaduslik Leping: EL institutsionaalne ülesehitus Sisukokkuvõte: EL Tulevikukonvendi poolt valitsustevahelisele konverentsile esitatud EL Põhiseadusliku lepingu projekti institutsioonide ja ühist välis- ja julgeolekupoliitikat käsitlevate osade suhtes on Eestil rida muudatusettepanekuid. 6. nov. toimuva arutelu käigus seletatakse lahti institutsioonide ülesehitust puudutavad Eesti- ja Taani-poolsed muudatusettepanekud ja arutletakse võimalike kompromisside üle. Külalised: Gert Antsu, EL Sekretariaadi juhataja Liis Jaansalu, Riigikogu Euroopa asjade komisjoni nõunik Viljar Veebel, Tartu Ülikooli Eurokolledzi lektor Erik Boel, Taani Euroopa Liikumise president Moderaator: Liia Hänni, Riigikogu IX koosseisu esindaja EL Tulevikukonvendis Koht ja aeg: Välisministeeriumi pressikeskus (Islandi väljak 1, Tallinn), 6. november kl. 16.00-18.00 Registreerimine: Kohtumine on tasuta, tõlkega ja avatud kõikidele huvilistele eelregistreerimisega. Eelregistreerimiseks palume ühendust võtta info@euroopaliikumine.ee või tel. (0) 6 935 235. 10.12.2003 EL Põhiseaduslik Leping: EL ühine välis- ja julgeolekupoliitika Sisukokkuvõte: kohtumise käigus seletatakse lahti EL Põhiseadusliku lepingu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat puudutavad Eesti-poolsed muudatusettepanekud ja arutletakse võimalike komprommisside üle. Külalised: Gert Antsu, EL Sekretariaadi juhataja Kristi Raik, Soome Välispoliitika Instituudi teadur ja Eesti Euroopa Liikumise nõukogu liige Moderaator: Liia Hänni, Riigikogu IX koosseisu esindaja EL Tulevikukonvendis Koht ja aeg: Välisministeeriumi pressikeskus (Islandi väljak 1, Tallinn), 10. detsember kl. 16.00-18.00 Registreerimine: Kohtumine on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele eelregistreerimisega. Eelregistreerimiseks palume ühendust võtta info@euroopaliikumine.ee või tel. (0) 6 935 235. 2004 JAANUAR Euroopa Parlamendi valimised: Eesti kandidaadid ja nende seisukohad Sisukokkuvõte: Juunis 2004.a. valivad EL kodanikud 5 aastaks oma esindajad Euroopa Parlamenti (EP). Otseste valimiste teel EP valitud rahvaesindajad kujundavad Euroopa poliitikat läbi Euroopa-tasandi poliitiliste parteide fraktsioonide EP-s, s.t. esmatähtsaks ei saa olema rahvus vaid poliitiline maailmavaade. Kuidas mõistavad seda aga need, kes soovivad saada üheks 6-st Eesti esindajast EP-s? Kaks jaanuarikuu kohtumise keskset teemat avaldatakse 2003.a. detsembrikuu jooksul. Lisaks tutvustakse põhjalikult EP pädevusse kuuluvaid küsimusi, ülesehitust ja toimimist. Külalised: poliitiliste erakondade EP kandidaadid (kui otsustatud), muude huvigruppide ja üksikkandidaadid Moderaator: kinnitamisel Koht ja aeg: TALLINN Välisministeeriumi pressikeskus (Islandi väljak 1). Täpne aeg täpsustamisel. Registreerimine: Kohtumine on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele eelregistreerimisega. Eelregistreerimiseks palume ühendust võtta info@euroopaliikumine.ee või tel. (0) 6 935 235. VEEBRUAR Euroopa Parlamendi valimised: Eesti kandidaadid ja nende seisukohad Sisukokkuvõte: Juunis 2004.a. valivad EL kodanikud 5 aastaks oma esindajad Euroopa Parlamenti (EP). Otseste valimiste teel EP valitud rahvaesindajad kujundavad Euroopa poliitikat läbi Euroopa-tasandi poliitiliste parteide fraktsioonide EP-s, s.t. esmatähtsaks ei saa olema rahvus vaid poliitiline maailmavaade. Kuidas mõistavad seda aga need, kes soovivad saada üheks 6-st Eesti esindajast EP-s? Kaks veebruarikuu kohtumise keskset teemat avaldatakse jaanuarikuu jooksul. Külalised: poliitiliste erakondade EP kandidaadid (kui otsustatud), muude huvigruppide ja üksikkandidaadid Moderaator: kinnitamisel Koht ja aeg: TARTU Registreerimine: Kohtumine on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele eelregistreerimisega. Eelregistreerimiseks palume ühendust võtta info@euroopaliikumine.ee või tel. (0) 6 935 235. MÄRTS Euroopa Parlamendi valimised: Eesti kandidaadid ja nende seisukohad Sisukokkuvõte: Juunis 2004.a. valivad EL kodanikud 5 aastaks oma esindajad Euroopa Parlamenti (EP). Otseste valimiste teel EP valitud rahvaesindajad kujundavad Euroopa poliitikat läbi Euroopa-tasandi poliitiliste parteide fraktsioonide EP-s, s.t. esmatähtsaks ei saa olema rahvus vaid poliitiline maailmavaade. Kuidas mõistavad seda aga need, kes soovivad saada üheks 6-st Eesti esindajast EP-s? Kaks märtsikuu kohtumise keskset teemat avaldatakse jaanuarikuu jooksul. Külalised: poliitiliste erakondade EP kandidaadid (kui otsustatud), muude huvigruppide ja üksikkandidaadid Moderaator: kinnitamisel Koht ja aeg: KURESSAARE Registreerimine: Kohtumine on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele eelregistreerimisega. Eelregistreerimiseks palume ühendust võtta info@euroopaliikumine.ee või tel. (0) 6 935 235 APRILL Euroopa Parlamendi valimised: Eesti kandidaadid ja nende seisukohad Sisukokkuvõte: Juunis 2004.a. valivad EL kodanikud 5 aastaks oma esindajad Euroopa Parlamenti (EP). Otseste valimiste teel EP valitud rahvaesindajad kujundavad Euroopa poliitikat läbi Euroopa-tasandi poliitiliste parteide fraktsioonide EP-s, s.t. esmatähtsaks ei saa olema rahvus vaid poliitiline maailmavaade. Kuidas mõistavad seda aga need, kes soovivad saada üheks 6-st Eesti esindajast EP-s? Kaks aprillikuu kohtumise keskset teemat avaldatakse jaanuarikuu jooksul. Külalised: poliitiliste erakondade EP kandidaadid (kui otsustatud), muude huvigruppide ja üksikkandidaadid Moderaator: kinnitamisel Koht ja aeg: JÕHVI Registreerimine: Kohtumine on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele eelregistreerimisega. Eelregistreerimiseks palume ühendust võtta info@euroopaliikumine.ee või tel. (0) 6 935 235 MAI Euroopa Parlamendi valimised: Eesti kandidaadid ja nende seisukohad Sisukokkuvõte: Juunis 2004.a. valivad EL kodanikud 5 aastaks oma esindajad Euroopa Parlamenti (EP). Otseste valimiste teel EP valitud rahvaesindajad kujundavad Euroopa poliitikat läbi Euroopa-tasandi poliitiliste parteide fraktsioonide EP-s, s.t. esmatähtsaks ei saa olema rahvus vaid poliitiline maailmavaade. Kuidas mõistavad seda aga need, kes soovivad saada üheks 6-st Eesti esindajast EP-s? Kaks maikuu kohtumise keskset teemat avaldatakse jaanuarikuu jooksul. Külalised: poliitiliste erakondade EP kandidaadid (kui otsustatud), muude huvigruppide ja üksikkandidaadid Moderaator: kinnitamisel Koht ja aeg: VÕRU Registreerimine: Kohtumine on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele eelregistreerimisega. Eelregistreerimiseks palume ühendust võtta info@euroopaliikumine.ee või tel. (0) 6 935 235 JUUNI Euroopa Parlamendi valimised: Eesti kandidaadid ja nende seisukohad Sisukokkuvõte: Juunis 2004.a. valivad EL kodanikud 5 aastaks oma esindajad Euroopa Parlamenti (EP). Otseste valimiste teel EP valitud rahvaesindajad kujundavad Euroopa poliitikat läbi Euroopa-tasandi poliitiliste parteide fraktsioonide EP-s, s.t. esmatähtsaks ei saa olema rahvus vaid poliitiline maailmavaade. Kuidas mõistavad seda aga need, kes soovivad saada üheks 6-st Eesti esindajast EP-s? Kaks juunikuu kohtumise keskset teemat avaldatakse jaanuarikuu jooksul. Juunikuu kohtumisel esitletakse perioodil jaanuar-juuni 2004 Euroopa Juttude osavõtjate seas läbiviidud arvamusküsitluse tulemused Külalised: poliitiliste erakondade EP kandidaadid (kui otsustatud), muude huvigruppide ja üksikkandidaadid Moderaator: kinnitamisel Koht ja aeg: TALLINN Registreerimine: Kohtumine on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele eelregistreerimisega. Eelregistreerimiseks palume ühendust võtta info@euroopaliikumine.ee või tel. (0) 6 935 235
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng