Uudiste arhiiv
Euroopa Liidu toetajate arv kasvas
Toetus Euroopa Liiduga ühinemisele on valimisealiste Eesti kodanike seas pärast septembrikuist rahvahääletust mõnevõrra tõusnud, selgub uuringufirma Emor küsitlusest.
Oktoobris toetas Euroopa Liiduga ühinemist 64 protsenti valimisealistest kodanikest, enne rahvahääletust oli toetajaid 62 protsenti. Emori suunajuhi Aivar Voogi sõnul tuleb Euroopa Liidu toetuse tõusu põhjusi otsida jaatavalt lõppenud rahvahääletuses ja inimeste soovis olla alati võitjate poolel. Emori küsitluse järgi kasvas märgatavalt nende kodanike arv, kes on ühinemise kindlad pooldajad. Oktoobris oli kindlalt liitumise poolt 46 ja pigem poolt 18 protsenti küsitletuist. Enne rahvahääletust kõikus liitumise kindlate pooldajate protsent tänavu 24 ja 36 vahel ning pigem poolt oli 23-33 protsenti. Euroopa Liidu vastaseid oli oktoobris 30 protsenti, neist 19 olid kindlalt ja 11 protsenti pigem liitumise vastu. Voogi sõnul on toetus Euroopa Liidule kasvanud kõigis rahvastikurühmades, sealhulgas mitte-eestlaste hulgas. Kui septembris oli mitte-eestlaste seas Euroopa Liidu toetajaid vaid 45 protsenti, siis oktoobris üle 60 protsendi, mis tähendab tänavuse aasta kõrgseisu. Emor küsitles 1.-8. oktoobrini ja 15.-22. oktoobrini 748 Eesti kodanikku. Euroopa Liiduga ühinemise rahvahääletusel 14. septembril toetas liitumist 67 protsenti hääletanuist, vastu oli 33 protsenti.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng