Uudiste arhiiv
Vabariigi president loodab Eesti eurodiskussiooni hoogustumisele ja kindlustunde suurenemisele selles valdkonnas
Vabariigi president hr Arnold Rüütel leiab, et hea võimalus sisukaks mõttevahetuseks Euroopa Liiduga liitumise ja Euroopa tuleviku teemadel avaneb Eestis ka 22.-23. märtsil Tallinnas toimuval esimesel Euroopa Kodanikuühiskonna Foorumil, mille patrooniks ta ka ise on. "Loodetavasti annab see ettevõtmine ja Eestis üha hoogustuv diskussioon Euroopa küsimustes kindlustunnet ka Riigikogu ja valitsuse esindajatele Euroopa Liidu tulevikukonvendis", ütles vabariigi president
Vabariigi Presidendi avaldus Euroopa Liidu tulevikukonvendi alguse puhul 28.02.2002 Euroopa Liidu tulevikku vaagima hakkav nõuandev kogu – konvent – peab täna Brüsselis oma avaistungi. Alates homsest asuvad Euroopa Liidu liikmesriikide, kandidaatriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide esindajad arutlema selle üle, kuidas kujundada laienev Euroopa Liit selliseks, et ta parimal viisil vastaks Euroopa rahvaste ja riikide huvidele. Eesti jaoks algab koos konvendiga uus ajajärk meie Euroopa-integratsioonis. Eesti esindajad on nüüdsest võrdväärselt kaasatud Euroopa tulevikku visandama. See on võimalus, mille oleme kohustatud aktiivselt ära kasutama. Eestis võtab Euroopa Liiduga seonduvate küsimuste arutamine alles hoogu. Seda hinnatavam on võimalus sõna sekka öelda veel enne, kui Eestist saab EL liikmesriik. Tulevikukonvendi teemadering puudutab Euroopa Liidu institutsionaalset ülesehitust ja õiguslikke aluseid. Eesti jaoks on oluline kõigi riikide ja rahvaste võrdväärne kohtlemine, et Euroopa jääks truuks mitmekesisusele – oma koostöö ja ideede allikale. Konvent saab enda ees seisva ülesande edukalt lahendada vaid siis, kui toetub tugevalt ühiskonnas valitsevatele arvamustele ja hoiakutele. Eesti üldsus peaks aktiivselt vahendama oma arusaamu ja huvisid meie esindajatele konvendis. Hea võimalus sisukaks mõttevahetuseks Euroopa Liiduga liitumise ja Euroopa tuleviku teemadel avaneb Eestis ka 22.-23. märtsil Tallinnas toimuval esimesel Euroopa Kodanikuühiskonna Foorumil. Loodetavasti annab see ettevõtmine ja Eestis üha hoogustuv diskussioon Euroopa küsimustes kindlustunnet ka Riigikogu ja valitsuse esindajatele Euroopa Liidu tulevikukonvendis. Eesti presidendina tervitan tulevikukonvendi algust ja soovin, et konvendi töö tulemusena näeksime kaalukaid ettepanekuid Euroopa Liidu uuendamiseks ja lähendamiseks kodanikele. Arnold Rüütel Kadriorus 28. veebruaril 2002 Allikas: Vabariigi presidendi kantselei
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng