Uudiste arhiiv
AVALIKE KOHTUMISTE SARI
13. juunil 2004.a. valivad Eesti kodanikud esmakordselt oma esindajad Euroopa Parlamenti. Sarnane olukord on veel 9-s liituvas riigis. Sel aastal toimuvad valimised loovad uue olukorra ka tänastele EL kodanikele ja ametnikele. Seda, millist rolli Euroopa Parlament uues olukorras omama hakkab ja kuidas näevad selles oma rolli Eestist Europarlamenti pürgijad, on võimalik arutada jaanuarist-juunini 2004 toimuvatel avalikel kohtumistel Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Võrus ja Jõhvis.
2004.a. Euroopa Juttude kohtumiste teemad, ajad ja toimumise kohad: Kohtumised kestavad kõikjal kl 16.00-18.00 15. jaanuar EP valimised: Euroopa Parlamendi roll laienenud EL-s. Kogumiku "Läänemere riigid ja Euroopa tulevik - laienenud Euroopa Liidu väljavaated" esitlus Koht: Välisministeeriumi pressikeskus, Tallinn 12. veebr EP valimised: EL konkurentsi-võime maailmas (teaduspõhine majandus) Koht: TÜ keemia ringauditoorium, Tartu 11. märts EP valimised: EL eelarve (sh. selle kontroll) ja majandusküsimused (sh. tööstuspoliitika ja energeetika) Koht: Kuursaal, Kuressaare lossipark 15. aprill EP valimised: Põllumajandus, kalandus ja regionaalpoliitika (sh. turism, keskkond ja transport) Koht: maavalitsuse saal, Võru 13. mai EP valimised: Sotsiaal-küsimused (tööturg, tervishoid, tarbijakaitse, võrdõiguslikkus sh. naiste osalus EP valimistel) Koht: Rahvastikuministri Jõhvi büroo, Jõhvi (Rakvere tn 14) Kohtumine viiakse läbi koostöös Adenaueri Fondiga. 10. juuni EP valimised: Välissuhted, julgeolek ja kaitse (sh. desarmeerimine ja kodaniku põhiõigused) Koht: Välisministeeriumi pressikeskus, Tallinn 13.juuni Euroopa Parlamendi valimised Täname toetajaid: Eberti Fond, Adenaueri Fond, Välisministeerium, Eesti Televisioon, Eesti Raadio
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng