Uudiste arhiiv
EUROOPA JUTUD AVAS EUROPARLAMENDI VALIMISTE KAMPAANIA
TÄNA, 15. jaanuaril kaks tundi kestnud debati käigus küsiti Europarlamenti pürgijatelt intrigeerivaid ning avalikkusele huvipakkuvaid küsimusi. Samuti kujunes väga kaasahaaravaks esinejate omavaheline vaidlemine.
Selgus, et kõik oma esindajaid Europarlamenti saata soovivad erakonnad teevad koostööd mõne Europarlamendi fraktsiooniga, millega vastava erakonna liige ka valituks osutumise korral liitub. Seetõttu ei ole Europarlamendi valimistel küsimus, kas valida näiteks Reformierakonda või Mõõdukaid, vaid see, kas anda oma hääl Euroopa Liberaaldemokraatlikule Erakonnale või hoopis Sotsiaaldemokraatidele. Üritusel esindatud erakondade liikmed kavatsevad liituda järgnevate fraktsioonidega: Eesti Demokraatlik Partei — Sotsiaaldemokraadid Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei — Vasakerakond Reformierakond — Euroopa Liberaaldemokraatlik Erakond Res Publica — Euroopa Rahvapartei Rahvaliit — Rahvusriikide ühendus Mõõdukad — Sotsiaaldemokraadid Eesti Iseseisvuspartei — UK Independence Keskerakond — Euroopa Liberaaldemokraatlik Erakond Isamaaliit — Euroopa Rahvapartei Valimisaktiivsus tuleb madal Suureks probleemiks eelseisvate valimiste juures peeti oodatavat väga madalat valimisaktiivsust. Keegi ei pidanud Eesti Päevale poolt väljapakutud 68%-st osalust reaalseks. Selle põhjust nähti asjaoludes, et vaatamata mitmete vaatlejate olemasolule Europarlamendis teatakse institutsioonist ikka väga vähe. Mõned üksikud vaatlejad on küll aegajalt mõne artikli kirjutanud, kuid siiani on see jäänud suurema tähelepanuta. Seetõttu on Europarlament kodanike jaoks “midagi võõrast ja kauget.” Valimisplatvormid peavad olema valijale arusaadavad Valimisaktiivsuse suurendamiseks tehti ka ettepanek koostada selged ja konkreetsed valimisplatvormid. Valimisõigusega kaasnevat ka vastutus näha oma valiku tagajärgi ning segaste või arusaamatute valimisplatvormide tagajärgi on valijal raske hinnata. Seetõttu otsustavadki palju jätta valimata ning loobuda seega vastutusest. Europarlamendi valimised ja presidendi otsevalimine Vastakaid arvamusi tekitas idee liita parlamendivalimised põhiseaduse muutmise referendumiga (presidendi otsevalimise kehtestamine). Enn Eesmaa sõnul suurendaks see valimisaktiivsust, sest inimestel oleks rohkem põhjust hääletama minna. Sellele oponeeris Tunne Kelam, kelle arvates ei tohiks ülalmainitud valimisi ühel ja samal päeval korraldada. Europarlament on “auru väljalaskmise” koht Kritiseeriti ka Europarlamendi nõrka võimutäiust. Teatavasti pole EP-l hetkel seadusandlikku võimu ega ka õigust eelnõusid algatada. Sooviti, et ülalmainitud institutsiooni ülesanded ning võimupiirid oleks laiemad ning samas konkreetsemad ning täpsemalt määratletud. Tsiteerides Martin Helmet: “Europarlament on auru väljalaskmise koht!” Loe Delfist eksklusiivintervjuusid kandideerijatega Alates eelseisvast esmaspäevast avaldatakse peale igakuist avalikku kohtumist eksklusiivintervjuu ühe erakonna või huvigrupi esindajaga. Kokku on plaanis avaldada 10 intervjuud. Esmaspäeval, 19. jaanuaril on võimalik lugeda ning kommenteerida intervjuud Isamaaliitu esindanud Tunne Kelamiga. Lähipäevil lisatakse kohtumisest tehtud helisalvestis Euroopa Juttude korraldaja, Eesti Euroopa Liikumise, kodulehele www.eurooapliikumine.ee/eutalk.html. Mis on Euroopa Jutud ja kus nad toimuvad? Euroopa Jutud on Eesti Euroopa Liikumise poolt 3. hooaega korraldatav igakuine kohtumiste sari kodanike ning Eesti ja Euroopa poliitikute, diplomaatide, ametnike, teadlaste, kodanikeühiskonna, kunsti- ja kirjandusinimeste vahel eesmärgiga toetada Euroopa idee levikut ja Euroopa debatti Eestis. Lisainfo seniste ja eelseisvate avalike arutelude kohta võib leida aadressilt http://www.euroopaliikumine.ee/eutalk.html. Järgmine EJ üritus on kavandatud 12. veebruarile ning tõenäoliselt toimub see Tartu Ülikooli Ringauditooriumis. Edaspidi toimuvad kohtumised: 11. märts EP valimised: EL eelarve (sh. selle kontroll) ja majandusküsimused (sh. tööstuspoliitika ja energeetika) Koht: Kuursaal, Kuressaare lossipark 15. aprill EP valimised: Põllumajandus, kalandus ja regionaalpoliitika (sh. turism, keskkond ja transport) Koht: maavalitsuse saal, Võru 13. mai EP valimised: Sotsiaal-küsimused (tööturg, tervishoid, tarbijakaitse, võrdõiguslikkus sh. naiste osalus EP valimistel) Koht: Rahvastikuministri Jõhvi büroo, Jõhvi (Rakvere tn 14) Kohtumine viiakse läbi koostöös Adenaueri Fondiga. 10. juuni EP valimised: Välissuhted, julgeolek ja kaitse (sh. desarmeerimine ja kodaniku põhiõigused) Koht: Välisministeeriumi pressikeskus, Tallinn 13.juuni Euroopa Parlamendi valimised Täname toetajaid ja koostööpartnereid : Eberti Fond, Adenaueri Fond, Välisministeerium, Eesti Televisioon, Eesti Raadio, Delfi Kommentaare kohtumisest loe Delfist
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng