Uudiste arhiiv
Esimese Eesti valitsusliikmena kohtus välisminister Ojuland Gruusia uue presidendi Mihhail Saakasviliga
Välisminister Kristiina Ojuland kohtus Strasbourgis Gruusia presidendi Mihhail Saakasvili ja välisminister Tedo Dzaparidzega kolmapäeva 28. jaanuri hilisõhtul. Kuna koostöö laienenud EL uute idanaabritega ja Taga-Kaukaasia riikidega on Eesti Euroopa Liikumise 2004.a. prioriteetne tegevusvaldkond, tervitab EEL Kristiina Ojulandi kohtumist Gruusia juhtidega.
Välisminister Ojuland andis vastsele Gruusia presidendile üle Eesti presidendi Arnold Rüütli õnnitlused kogu Eesti rahva nimel ning edastas Mihhail Saakasvilile president Rüütli kutse külastada Eestit esimesel võimalusel. Gruusia president tänas küllakutse eest, märkides, et kuigi ta on Eesti arenguga kursis oleks see temal esimene kord Eestis viibida. Gruusia president Mihhail Saakasvili selgitas olukorda Gruusias ning Gruusia suhteid naaberriikidega, Euroopa riikide ja USAga. Gruusia presidendi sõnul pole Gruusial alternatiivi kui lõimumine Euroopaga ja trans-atlantiliste struktuuridega. Välisminister Ojuland avaldas Eesti igakülgset toetust Gruusia arengule. Eesti välisminister ja Gruusia president leppisid kokku, et omavahelise koostöö laiendamist arutavad mõlema riigi pädevad asjatundjad. Eesti näeb võimalust jagada Gruusiale muuhulgas teavet, kuidas arendada Gruusias e-valitsust, kohtunike koolitust ja kodanike registreid. Lisaks sellele jätkatakse kaitsealast koostööd. Veel arutasid välisminister Ojuland ja president Saakasvili varasemat omavahelist koostööd Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees. Gruusia president kutsus Eesti välisministrit külastama Gruusiat, tutvumaks sealse olukorraga. Eesti välisminister tõdes pärast kohtumist, et Gruusia uus valitsus on riigi probleemide lahendamiseks ja arengu tagamiseks tõhusalt tegutsema asunud. VM Pressitalitus
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng