Uudiste arhiiv
Jõhvis räägitakse headest koostöötavadest ühenduste, Eesti ja EL avaliku võimu vahel
4. veebruaril algusega kl 16.00 Jõhvis (Rakvere tn 14 I korruse saalis) korraldab MTÜ Eesti Euroopa Liikumine seminari, mille eesmärk on tõsta Jõhvi piirkonna elanike teadlikkust Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioonist ja EL sarnastest algatustest, mis toetavad inimeste osalemist ühiskonnaelu arendamisel.
3 kuud enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga on kasvanud vene keelse elanikkonna hulgas teadlikkus, et ka tavaline inimene saab oma konkreetseid ettepanekuid EL-le esitada või pöörduda oma igapäevast elu puudutavale probleemide lahendamiseks vastava EL institutsiooni poole. Napib aga infot ja oskusi, kuidas seda kõige tulemuslikumalt teha. Seminaril räägivad Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsioonist ja EL sarnastest algatustest, mis toetavad inimeste osalemist ühiskonnaelu arendamisel, Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua esinduskogu liige Vladimir Naumov ja Tulevikukonvendi Eesti Kodanikuühenduste Kontaktgrupi koordinaator Annika Kool. EL Tulevikukonvendi poolt EL Põhiseadusliku Lepingu projekti lisatud EL Põhiseaduslikust Hartast räägib Inimõiguste Instituudi peasekretär Merle Haruoja. Praktilisi näpunäiteid Euroopa võrgustikes osalemiseks ja kuidas neis osalemist oma igapäevase tegevuses kasutada jagab Eesti Euroopa Liikumise juhataja Aivar Roop. Tagatud on eesti-vene-eesti tõlge. Seminaril jagatakse nii eesti kui vene keelseid materjale. Seminar on suunatud vabaühenduste juhtidele ja aktivistidele, ühiskonnaõpetuse õpetajatele ja noortele, kuid osalema on oodatud kõik inimesed, kellele pakub huvi avaliku sektori ja vabaühenduste koostöö. Samasisuline seminar viiakse läbi veel märtsis Narvas ja aprillis Mustvees, mida toetavad Balti-Ameerika Partnerlusprogramm, Rahvastikuministri Jõhvi büroo, Tartu Ülikooli Narva Kolledz ja Mustvee linnavalitsus. Lisainfo: Anna-Maria Galojan Eesti Euroopa Liikumise Ida-Viru koordinaator 055 644 480
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng