Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumisel valmis aruteluküsimustik EL tulevikust
Eesti poliitikud, rääkides EL tulevikust, on korduvalt väljendanud vajadust valitsusvälise foorumi järele, mitu kodanikeühiskonna organisatsiooni omakorda valmidust kohe peale sellise foorumi kokku kutsumist selles kaasa lüüa. Eesti Euroopa Liikumine (EEL) otsustas sellele väljakutsele vastata ja pöördub Eesti avalikkuse poole, et kutsuda kokku kodanike EL tulevikufoorum. EEL eesmärk on elavdada ja juhtida arutelu erinevate osapoolte vahel pakkudes selleks välja algatavad aruteluküsimused. 22-23.3 Tallinnas toimuval I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumil arutatakse esimest korda avalikult küsimustikus püstitatud küsimusi, seejärel korraldab EEL piirkondlike minifoorumeid erinevates Eestimaa paikades eesmärgiga elavdada arutelu selle üle, millise EL-ga eestimaalased tahaksid liituda?
EEL lähtub põhimõttest, et aruteluküsimused peavad olema eestimaalastele, kui tulevastele EL kodanikele, olulised vältimaks kitsastesse grupihuvidesse takerdumist. Selleks, et aidata sotsiaalpartneritel, erakondadel, keskkonnakaitsjatel, usuorganisatsioonidel, noortel, puuetega inimestel, kohalikel omavalitsejatel, põllumeestel, jne välja kujundada seisukoht tuleviku EL-st, millega mõtestatult liituda, kutsub sõltumatu, erinevate valdkondade spetsialiste koondav kodanikeühendus Eesti Euroopa Liikumine nimetatud osapooli kodanike EL tulevikufoorumitele. Foorumite eesmärk on ühelt poolt teavitada nii organiseerunud kodanikeühiskonna (era- ja kolmas sektor) kui avaliku sektori esindajaid Euroopas ning Eestis rakendatavatest tulevikudebati erinevatest mudelitest ja selle raames väljapakutud teemade erinevatest käsitlustest. Teisalt on foorumid regulaarseks kooskäimise kohaks EL tulevikust huvitatud kodanikele ja organisatsioonide esindajatele, kes eelseisva aasta jooksul saavad foorumil oma seisukohti teiste asjast huvitatute ja otsustajatega arutada. Aruteluküsimustikku on võimalik alla laadida Word dokumendina meie koduleheküljelt (vt allpool 'Vaata ka' link)
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng