Uudiste arhiiv
TUTVU MEIE PIDEVALT UUENEVA KOOLITUSPROGRAMMIGA
Loe lähemalt...
Jaanuaris sel aastal alustas EEL oma koolitusprogrammiga. Programmi koostades lähtusime järgmistest eesmärkidest: - Toetada avaliku, era ja mittetulundussektori koostööd - Aidata mõista kuidas Euroopa Liit töötab - Julgustada kasutama uusi avanevaid võimalusi ja vähendada võimalikke riske mis Eesti liitumisel EL-ga kaasnevad Koolitusprogramm on jagatud neljaks osaks. Kõik osad on omavahel seotud ja toetavad teineteist parima ülevaate saamiseks Euroopa Liidust. 1. Kolme sektori (avalik, era ja mittetulundus) koostöö toetamine, mis see on eelduseks tõhusaid lahendusi pakkuvate projektide esitamiseks ning läbiviimiseks ja Euroopa Liidu rahalise toetuse saamiseks teie projektile. Toimiv kohalik/maakondlik arengukava - uks kohaliku arengu tagamiseks ja Euroopa vahendite kasutamiseks. Omavalitsuste ja nende ühenduste ülesanded peale liitumist EL-ga Vabaühendused ja külad - partner omavalitsusele ja ettevõtjale, kohalikust "valvekoerast" praktiliste lahenduste ja teenuste pakkujani Ettevõtjale - partner omavalitusele ja ühendustele, kogu piirkonnale kasumlike projektide juht ja tööandja - kuidas seda EL toetab? Kohalik areng: kas raha on takistus? - ühiskoolitus kõigile sektoritele (vt a,b,c), kus käsitletakse simulatsioonimeetodil, kuidas on võimalik läbi kolme sektori koostöö ja uute EL toetuste abil tõsta elu- ja töökeskkonna kvaliteeti teie vallas, maakonnas ja Eestis tervikuna. 2. Igaühe Euroopa. Üldkoolitused Igaühe Euroopa: Arusaadavalt Euroopa Liidust Rahvusvaheline projektijuhtimine - kuidas kirjutada edukat projekti? Projektipõhine raamatupidamine Avaliku sektori juhtimiskvaliteedi hindamine Euroopa Liidu parima praktika alusel Haridusasutuse juhtimiskvaliteet 3. Temaatilised koolitused EL keskkonnapoliitika: Keskkonnasõbralikud planeeringud ja rakendused Kuidas oma huve kaitsta - lobby Euroopa Liidus Ühisturg ja tollindus Kultuuridevaheline õppimine Töötajate ja kodanike õigused EL-s Struktuurifondid Kodanikuõpetus Õppereisid - kuidas Euroopa Liit tegelikult toimub? Õppereisid toimuvad Soome, Rootsi, Saksamaale, Belgiasse ja mujale. Õppereiside programmid sisaldavad kohtumisi EL tõukefondide rahvuslike koordineerijatega, edukate projektide esindajate ja teiste kohalike inimestega, kes on edukalt kasutanud võimalusi, mida Euroopa Liit pakub Koolituste toimumise ajad ja hinnad leiad
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng