Uudiste arhiiv
RAHVALIIDU KANDIDAAT EUROPARLAMENTI ROMAN MUGUR: KAS EL ON SIIS AINULT MAJANDUSLIIT?
Eesti Euroopa Liikumine intervjueeris Rahvaliidu Europarlamendi kandidaati RomaN Mugurit teemal: Euroopa Liit ja majandus. Loe lähemalt ...
Arnel Pällo Eesti Euroopa Liikumisest küsimused Rahvaliitu kuuluvale Europarlamenti pürgivale Roman Mugurile. Intervjuu aluseks on 12.veebruaril Tartu Ülikooli ringauditooriumis toimunud avalik kohtumine sarjas Euroopa Jutud 2004. ********************************************************************************************************************** EL on omale sihiks võtnud muutuda aastaks 2008 kõige konkurentsivõimelisemaks piirkonnas maailmas. Märgid näitavad, et selle eesmärgi saavutamine antud kuupäevaks on vähetõenäoline. Milline on tõenäolisem tähtaeg? Võiks vastu küsida, et kas EL on siis ainult majandusliit? Kumba vajame rohkem, kas EL kui majanduskeskkonda või kultuuriruumi? Kuidas need meie jaoks omavahel suhtestuvad? Kes on meie kui EL vastased? Kas me peame võistluseks nendega valima nende relvad? Ära löö känguru jalaga, ütlevad austraallased. See tähendab, et peame endale aru andma, mis on meie konkurentide relvad elik edu alused. EL võib oodatud edu saavutada ka aastaks 2008. Kui võrrelda USAga. Hiina ja võib-olla kaugemas tulevikus islamimaad rajavad oma edu teistsugusele filosoofiale ning lähevad ameerika skaalas mõõdetuna meist varsti mööda. Uuenenud Euroopal on potentsiaali, et rajada uus, avaram kultuurilis-filosoofiline alus kestvamale majanduskasvule ja heaolule, mis oleks konkurentsivõimeline nii USA, Hiina kui teiste taganttulijatega. Selleks kulub 10-15 aastat, arenguruumi jääb ka edasiseks. Euroopa Liidu majandus on näinud praegusest palju paremaid päevi. Kas on tegu seaduspärase majandustsükli langeva osaga või on see põhjustatud millesti muust? Nii ühe kui teisega. Majandustsükli pikkus on omaette küsimus, kas räägime aastatest, kümnenditest või sajanditest. Igal nimetatud perioodil on oma osa. Milline on ERL nägemus Euroopa Liidu majanduskriisist väljumiseks? Mida tuleks ette võtta? Kui me soovime kestvamat edu, on vastus antud esimese küsimuse järel. Kui tahame ette rebida “kohe ja ratsa”, kuid ajutiselt, piisab mõnest EL üldkohustuslikust majandusdirektiivist. Kuidas suhtuda liidusisese konkurentsi (regulatsiooni vähendamine, nn. „maksukonkurents”, jne) tekitamisse? Liidusisene terve konkurents on tervitatav. Samas on riikide “võimsused” väga erinevad, mis tingivad ka mõnede protektsionistlike reeglite olemasolu. Igal riigil peab olema õigus kaitsta oma kodanike huve elule ja tervisele ohtlike majanduslike ja sotsiaalsete “tõmbetuulte” eest. Milline võiks olla Eesti Roll Euroopa Liidu majandustegevuses? Eesti eeliseks on asukoht Ida ja Lääne vahel. See annab oskuse orienteeruda üheaegselt kahes kultuuriruumis. Aitab ühendada Ida vaimsuse ja Lääne tehnika, nagu on kirjutanud Leon Feuchtwanger. Seega transiit ja logistika nii lihtsamas kui sügavamas tähenduses, originaalsete ideedega haritud inimeste, osavate käte ja loova mõistusega oskustööliste kasvukoht.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng