Uudiste arhiiv
Värske uuring tutvustab Eesti ja meie kolme idanaabri suhteid
19. aprillil esitletakse programmi Idavärav raames valminud värsket uuringut, mis tutvustab Eesti ja EL-i suhteid kolme nüüdselt EL-i idapiiril paikneva riigiga: Ukraina, Valgevene ja Moldovaga. Tähelepanu keskmes on demokraatia ja kodanikeühiskonna olukord ning tulevikuväljavaated neis kolmes riigis, kus uue ühiskonnakorralduse ülesehitamine peale Nõukogude Liidu lagunemist ei ole sujunud kaugeltki nii edukalt kui Eestis.
Uuringu esmaseks eesmärgiks on aidata Eesti riigil ja eelkõige kodanikuühendustel leida tõhusaid kanaleid oma üleminekuaja kogemuste edasiandmiseks endistele saatusekaaslastele, kelle tänased probleemid meenutavad osalt Eesti taasiseseisvumise algusaastaid.

Selleks, et osata naabreid aidata, tuleb mõistagi tunda nende vajadusi, eesmärke ja probleeme. Uuringus on kasutatud allikmaterjalina muuhulgas uuringu sihtriikidest pärit ekspertide poolt tehtud intervjuusid kolme riigi kodanikuühenduste juhtide ja aktiivsete liikmetega. Samuti annab uuring ülevaate Eesti riigi ja kodanikeühenduste senistest suhetest kolme uue EL-i idanaabriga. Nendest andmetest ja analüüsist kooruvad välja uurimisgrupi soovitused Eesti ühendustele, valitsusele ja poliitikutele. Uuringu viisid läbi Kristi Raik Soome Välispoliitika Instituudist, Vahur Made Diplomaatide Koolist, Margit Säre Peipsi Koostöö Keskusest ja kolumist Enn Soosaar.

Uurimisgrupp jõudis järeldusele, et Eesti kodanikeühiskonna ülesehitamisel on saadud palju kogemusi, mille edasiandmine aitaks Ukraina, Moldova ja Valgevene organisatsioone. Abi ja head nõu vajatakse näiteks ühenduste omavahelise koostöö, ühenduste ja avaliku sektori (s.h. kohalike omavalitsuste) vahelise koostöö, rahastamise, kodanikeühiskonna tugevdamise ning EL-ga sidemete arendamise küsimustes.

Eesti Euroopa Liikumine viis uuringu läbi Eesti Euroopa Liikumise/Peipsi Koostöö Keskuse ühisprogrammi Idavärav raames Avatud Eesti Fondi kaasabil ja rahalisel toetusel.

Uuringu esitlus toimub 19. aprillil kl. 15.00-16.00 Avatud Eesti Fondi büroos (Estonia pst. 5a, Tallinn).

Lisainfo:
Aivar Roop
Projektijuht
50 69 603
aivar@euroopaliikumine.ee
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng