Uudiste arhiiv
IDAVÄRAV TÕI EESTISSE VENEMAA, VALGEVENE JA UKRAINA TEADLASED
28.veebruarist-4. märtsini toimus Tallinnas ja Tartus programmi IDAVÄRAV raames kohtumine nimetusega "Laienenud Euroopa Liidu avardunud võimalused koostööks idanaabritega". Kohtumine on osa Idavärava teadus- ja arenduskogukonna programmist, mis toetab Eesti, Loode-Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Moldova teadlaste piiriülest koostööd.
Kohtumise peamine eesmärk oli arutada teadlaste võimalikke ühisettevõtmisi tulevikus. Üks võimalik koostöövaldkond on EL ja Eesti kogemuste edasi andmine teadlaste ja ettevõtjate koostööst uute toodete ning teenuste arendamisel (nn spinn-off projektid)

Idavärav on Eesti Euroopa Liikumise ja Peipsi Koostöö Keskuse ühisprogramm, mille käigus arendatakse Eesti, Venemaa, Moldova,Valgevene ja Ukraina MTÜde ning kohalike omavalitsuste vahelist piiriülest- ja arengukoostööd. Programmi Idavärav keskne sündmus oli 19.11.2004 toimunud rahvusvahelise Euroopa Naabruspoliitika teemaline kõrgetasemeline konverents Tallinnas, mis keskendus peaasjalikult kahele Euroopa Naabruspoliitika aspektile: poliitilistele suhetele ja praktilise piiriülese koostöö sisule EL uute idanaabritega. Diskussiooni keskmes oli breitling replique kodanikuühenduste roll idasuunalises piiriüleses koostöös.

28.2-4.3.2005 toimunud kohtumist toetas Avatud Eesti Fondi "Ida-Ida" programm (http://www.oef.org.ee/programmid.php?an=vaata&id=4)
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng