Uudiste arhiiv
Meri uurib Euroopa Uniooni mõistet
Ametist lahkunud president Lennart Meri teeb katse võtta Eestis Euroopa Liidu mõiste kõrval kasutusele sõnapaar Euroopa Unioon.
Meri pöördus Soome kodumaa keelte uurimise keskusesse järelepärimisega, kas liit ja unioon on soome ametikeeles kattuvad mõisted ehk sünonüümid või nähakse nendes sõnades erinevat sisu. Meri nõunik Toomas Hiio ütles selgituseks, et teatavasti kasutatakse eesti keeles väljendit “Euroopa Liit” ja soome keeles “Euroopa Unioon”. Uurimiskeskuse juhataja Pirkko Nuolijärvi 18. märtsi vastuse kohaselt kasutati soome keeles sõnu “unioon” ja “liit” alguses võrdselt. BNS
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng