Uudiste arhiiv
„Kas EL aitab kaasa Eesti valdade ja linnade elanike heaolu kasvule või mitte?”
13. oktoobril 2005 a. kell 11.00-13.00 korraldab Eesti Euroopa Liikumine kohalike valimiste kandidaatide avaliku kuulamise teemal "Kas EL aitab kaasa Eesti valdade ja linnade elanike heaolu kasvule või mitte?" Ümarlaud toimub Avatud Eesti Fondi ruumides, Estonia pst 5a, II korrus, Tallinn. Kuulamine annab ülevaate kandidaatide ja erakondade seisukohtadest, kuidas EL mojutab või ei mõjuta lähiaastate elu Eesti linnades ja maavaldades.

Arutlusele tulevad järgnevad teemad:


1) Milliseid valla/linnatasandi tegevusi peaks kaasrahastama EL-st ja miks?


(Praegu käib 2007-2013 Riikliku Arengukava koostamine, kus väga tähtsal kohal EL poolt regionaalarengusse suunatavad toetused)?


2) Kas poliitikute arvates peaks Eesti vallad ja linnad oma huvide eest seismisel kasutama institutsionaliseeritud kanaleid või pigem kasutama kahe- ja mitmepoolseidsõprus- ja koostöösidemeid? (mõned institutsioonid: Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vastavad komiteed ja direktoraadid, üle-euroopalised omavalitsuste ja linnade liidud, jne. )?


3) Kas poliitikud peavad tähtsaks piiriüleseid koostööprojekte liikmesriikide või mitte liikmesriikidest lähinaabrite valdade ja linnade vahel? Kui jah, siis millistes valdkondades või konkreetsetes küsimustes projekte peab algatama?


Ümarlaua arutelu juhib Eesti Euroopa Liikumise nõukogu liige Liia Hänni. Arutelust ootame osa võtma erakondade esindajaid, ajakirjanikke ja kõiki huvitatud kuulajaid-küsijaid.


Kuulamine toimub eesti keeles, millest osa võtmiseks palume ennast eelnevalt registreerida e-posti aadressil info@euroopaliikumine.ee või tel 641 9678 –istekohtade arv on paraku piiratud!
 Peatse kohtumiseni!
Euroopa Jutud on Eesti Euroopa Liikumise poolt viiendat aastat korraldatav avalike kohtumiste sari kodanike ning Eesti ja Euroopa poliitikute, diplomaatide, ametnike, teadlaste, kodanikuühiskonna esindajate, kunsti- ning kirjandusinimeste vahel eesmärgiga toetada ühtse ja tugeva Euroopa idee levikut ning Euroopa Liidu tulevikudebatti Eestis.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng