Uudiste arhiiv
Ferrero-Waldner: Naabruspoliitika tõestab oma vajalikkust
Euroopa Komisjon on avaldanud rahuolu Euroopa naabruspoliitika (ENP) viimase aasta edusammude üle. Komisjon koostab edasised tegevusplaanid süvendamaks ja laiendamaks ENPd. Aasta tagasi tutvustati esimesi tegevuskavu ning välissuhete volinik Benita Ferrero-Waldneri sõnul on ENP suutnud juba tõestada oma potentsiaali.

Hinnates ENP viimase aasta tegevusi, märkis Komisjon järgnevat:

Ø      ametlikult on vastu võetud ning kohaldamisel seitse tegevuskava (Iisraeli, Jordaania, Moldova, Maroko, Palestiina, Tuneesia ja Ukrainaga) ");

Ø      ENP partneritega suhtlemisel kasutatakse mestimist ja Technical Assistance and Information Programme (TAIEX http://taiex.cec.eu.int) abi");

Ø      liikmesriigid lähtuvad oma kahepoolsetes suhetes ENP prioriteetidest");

Ø      rahvusvahelised finantsinstitutsioonid kohandavad rohkem oma strateegilisi plaane ENP tegevuskavadega.

 

Komisjoni prioriteedid 2006-2007:

Ø      viia ellu edasised tegevuskavad");

Ø      rajada ENP-spetsiifiline toetuste skeem");

Ø      kindlustada adekvaatne rahastamine ENP 2007-2013 finantsperspektiividele");

Ø      arendada ENP pikaajalisi prioriteete.

 

Pikemalt loe siit

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-149618-16&");type=News&");_lang=EN&");email=43145
 

<");http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-149618-16&");type=News&");_lang=EN&");email=43145>");

 

Allikas:  Eur.Active koduleht    25.11.2005 / http://www.euractiv.com
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng