Uudiste arhiiv
UUED KOOLITUSED!
Noortekoolitused "Ideest projektini " 14-15 jaanuar Tartus ja 21-22 jaanuar Tallinnas. Rahvusvaheliste projektide juhtimine 14-15 jaanuar Tartus ja 26-27 jaanuar Tallinnas.

                                                                                                                                                Noortekoolitus "Ideest projektini"

On kahepäevane aktiivõppeline koolitus, mille käigus:

 • tõuseb noorte eneseusk ning suureneb omaalgatus");
 • ergutatakse arendama nii ennast kui ellu viima oma ideid");
 • tutvustatakse võimalusi oma ideedele rakendust ning toetust (sh. rahastust) leida");
 • õpitakse probleemilahendust, veenvust, projektijuhtimist ning meeskonnatööd");
 • arendadatakse ühiselt noorte enda ideid ning pannakse kokku projektikavandid!
 • koolitusel osalejad saavad paljundatud koolitusmaterjali ning tunnistuse koolituse läbimise kohta 

pikemalt http://www.euroopaliikumine.ee/?id=31&");gid=12

Projektijuhtimise koolitused "Rahvusvaheliste projektide juhtimine"

Lektor Rait Talvik

Kahepäevane koolitus mille käigus kaetakse järgmised teemad:

 • Ideede arendamine ja meeskonna kaasamine ideede arendusprotsessi");
 • Strateegiline planeerimine ja selle sidustamine projektijuhtimisega");
 • Projekti partnerite leidmine ning projektikoalitsioonide loomine (sh. projektiidee lobi)");
 • Projekti kavandamine ja elluviimine projektitsükli meetodi (PCM) abil");
 • Projekti lähteülesanne, probleemipuu ja eesmärgipuu (sh. praktiline harjutus)");
 • SMART eesmärkide seadmine");
 • Loogiline raammaatriks (LOGFRAME metoodika), selle koostamine ning kasutamine projekti planeerimisel (sh. praktiline harjutus)");
 • Tegevuste ja aja planeerimine Gantti tabeli abil (sh. praktiline harjutus)");
 • Ressursside planeerimine ning projektile eelarve koostamine (sh. praktiline harjutus)");
 • Projekti vormistamine (sh. projektijuhi ja projektimeeskonna CV-de koostamine)");
 • Projekti meeskonna loomine ja juhtimine");
 • Projekti kommunikatsioon (sh. suhtlemine rahastajatega)");
 • Projekti finantsjuhtimine ja dokumentatsioon");
 • Projektide aruandlus ja hindamine (nii projekti elluviijate poolt kui rahastajate poolt)");
 • Kasulikke viiteid (sh. projektijuhtimise arvutiprogrammid, rahastajad).

pikemalt http://www.euroopaliikumine.ee/?id=32&");gid=12

Lektor Aivar Roop

Kelle kahepäevase koolituse jooksul kaetakse järgmised teemad:

 • Strateegiline planeerimine (sh. sidusus organisatsiooni missiooniga)");
 • Projekti kavandamine");
 • Tegevuste ja ressursside planeerimine");
 • Lähteülesanne");
 • Probleemipuu");
 • Eesmärgipuu");
 • Loogiline maatriks");
 • Projekti meeskond");
 • Gantti tabel");
 • Riigihanked");
 • Kommunikatsioon (sh. rahastajatega)");
 • Projekti hindamine");
 • Sõnastik");
 • Projektijuhi ning projektimeeskonna Curriculum Vitae");
 • Aruandlus (sh. raamatupidamine, maksundus)");
 • Kasulike viiteid (sh. projektijuhtimise arvutiprogrammid ja teoreetiline kirjandus).

pikemalt http://www.euroopaliikumine.ee/?id=33&");gid=12

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng