Uudiste arhiiv
Väike heategu! EEL tegevbüroo abistas naftareostuse koristusel
Eile 01.02.2006 hommikul sai Eesti Euroopa Liikumise juhataja Ulrika Hurt teate Keskkonnaministeeriumilt, et vajatakse vabatahtlike kütusereostuse likvideerimiseks Nõva rannal. Kiirelt aeti kokku inimesed, kellel oli võimalik lahkuda Tallinnast ning kes omasid soovi teha midagi head...


Meie poolt läks kolmeliikmeline seltskond - juhataja Ulrika Hurt,
vabatahtlik Sue Tack ning info- ja veebi assistent Kätlin Peets.  Sõit
Nõlva rannale möödus keeruliselt, kuna suutsime paaril korral ära eksida
ning loomulikult ei läinud me otse, vaid ikka ringiga.

Kui lõpuks Ristna sadamas asunud staapi kohale jõudsime, käis juba
vilgas tegevus. Valgetes kostüümides ning kummikutes inimesed sagisid
ringi. Veidi ootamist ning ka meie saime oma valge rüü selga ja kummikud
jalga. Meid sõidutati umbes 4-5 km keskusest eemal olevale
õnnetuspaigale ning kohapeal selgitati meile ülesandeid.

Põhiliselt korjasime naftatompe, mile meri olid rannale või kalda
lähedale uhtunud. Kahjuks pidime nii mõnigi kord üles korjama hukkunud
linnu, mis nägi välja rohkem suure naftatüki moodi.

Pärast mitmetunnist tööd tuli rasked kotid inimjõul autoni vedada. See
oli tõsine pingutus igaühe jaoks. Siis sõidutati meid kohta, kus
hävitati naftatükid ja sellega kaetud surnukehad.

Kinni püüti ka ligi paarkümmend elus, kuid naftaga määrdunud lindu, kes
omakorda toimetati Nõvasse linnuabipunkti.

Tööpäeva lõpus ootas meid staabis kehakinnitus.

See oli kogemus, mida ilmselt ei unusta mitte keegi meist. Vaatepilt ei
olnud traagiline, kuid raske oli näha lindude kurba saatust, reostatud
merd ning rannaäärt, mis polnud mitte valge vaid pigem must. Kuid
vähemalt sai tehtud hea, mis siis et asi pole kaugeltki veel korras aga
siiski natukene parem.

Lisaks EEL-ile ja suurele hulgele omaalgatuslikele vabatahtlikele olid
kohal ELF-i, Taaskäitluskeskuse kui ka meie oma liikmesorganisatsiooni
Rahvaliidu Noorte esindajad. Otse loomulikult tegid suurima töö
Päästeameti (Mustamäe ja Paldiski) koordinaatorid ning teiste
ametkondade esindajad.

Siinkohal tuleb ära märkida, et meiega samal ajal oli kolmapäeval Nõva
rannal kokku 112 inimest - neist üle viiekümne vabatahtlikena.

Kätlin Peets

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng