Uudiste arhiiv
TUTVU I EUROOPA KODANIKEÜHISKONNA FOORUMI ETTEKANNETE JA RAPORTITEGA
Eesti Euroopa Liikumise koduleheküljel on nüüdsest võimalik tutvuda I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumi sõnumiga avalikkusele, ettekannete ja töörühmade raportidega.
Dokumentide nimekiri täieneb veel nädala jooksul, kui foorumi korraldustoimkonnale on laekunud kõikide ettekannete tekstid ja töörühmade raportid. Samuti valmib lähiajal EEL nõukogu raport foorumi sisu ja eesmärgi kohta ning kuidas kavatseb EEL foorumil tehtud ettepanekuid ellu viia või nende replique breitling realiseerimisele kaasa aidata Foorumi korraldustoimkond
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng