Uudiste arhiiv
myEurope@home Kunsti- ja Kirjatööde konkurss
Projekti myEurope@home raames käivitus loovtööde konkurss, milles saavad osaleda kõik 17 kuni 25 aastased noored, kellele meeldib joonistada, kirjutada, luuletada, maalida, pildistada...

NOORELT NOORELE:
EUROOPA IDENTITEET LAIENENUD EUROOPA LIIDUS


Peale 1. maid 2004 on Euroopa muutunud märkimisväärselt. Nüüd on Euroopa Liidus esindatud 25 rahvust, 20 keelt ja 450 miljonit kodanikku. 1. maist 2004 kuulub Euroopa Liitu ka Eesti. Kas Euroopa Liidu laienemine on muutnud Euroopa identiteeti? Kuidas oleks võimalik tekkinud identiteeti tugevdada? Kuidas on Euroopa Liitu kuulumine mõjutanud Eestit?


Eesti Euroopa Liikumine kuulutab välja kunsti ja kirjalike tööde konkursi. Töid võivad esitada 17 kuni 25 aastased noored. Tegemist on üleeuroopalise konkursiga, kus oodatakse osavõtjatelt oma mõtete, ootuste ja hirmude väljendamist seoses laienenud Euroopa Liiduga. Soovime teada, kuidas noored näevad Euroopa identiteeti ning kuidas oleks võimalik seda identiteeti tugevamaks muuta.

myEurope@home konkurss "Mõtteid Euroopast" koosneb kahest osast:

1) KIRJATÖÖDE KONKURSS - konkursil osalevad nii esseed, artiklid kui luuletused:

"Sõnasta oma mõtted Euroopa laienemisest, Euroopa identiteedist ning Eestist selle kontekstis ja pane need paberile kirja!"

Kirjatööde maksimaalseks pikkuseks on kuni 3 lehekülge või 1000 sõna. Tööd tuleb esitada elektroonilisel kujul (.doc või .rtf laiendiga) ning kasutada tuleb kirjastiili Times New Roman tähesuurusega 12.


2) KUNSTI KONKURSS - konkursil osalevad nii plakatid, fotod, joonistused kui koomiksid:

"Kasuta oma tunnete väljendamiseks mistahes graafilist viisi, et selgitada meile oma mõtteid laienenud Euroopa Liidust, Euroopa identiteedist ja Eestist selle kontekstis!"

Kunstitööde maksimaalseks suuruseks on A2 formaat. Pilt võib olla nii must-valge kui ka värviline. Pilte võetakse vastu nii elektrooniliselt (.jpg, .pdf, .doc või .ppt laiendiga) kui ka paberkandjal.

Tööd palume saata

Eesti Euroopa Liikumine
Estonia pst. 5A
10143 Tallinn

Töid võetakse vastu kuni 24. veebruarini 2006, võitjad selguvad märtsi esimeses pooles


Parimate tööde valimine:

Eesti Euroopa Liikumise poolt valitud zürii valib laekunud tööde hulgast välja 3 parimat tööd mõlemas konkursi kategoorias (kirjatööde konkurss ja kunsti konkurss) ning kõiki väljavalitud tööde autoreid premeeritakse. Samad tööd saadetakse ka üleeuroopalisele võistlusele, mida hindab rahvusvaheline zürii. Rahvusvaheline žürii valib saadetud tööde hulgast välja 25 parimat tööd ning võitjad saavad auhinnaks vabapääsme AEGEE suveülikooli 2006, 3 parima töö autori reisikulud kaetakse korraldajate poolt. Lisaks on auhindadeks Hewlett Packard´i arvutid, digikaamerad, vabapääsmed koolitustele ja palju muud põnevat.

Korraldajatel on õigus laekunud töid avaldada nii trükistel kui internetis.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng