Uudiste arhiiv
Rahvusvaheliste projektide juhtimine TALLINNAS 18.-19. veebruaril!
Projektijuhtimise koolitus, kus täiendatakse teie teadmisi ja oskusi rahuvusvaheliste projektide kirjutamises ning juhtimises. Tutvustatakse efektiivsemaid viise partnerite ja rahastajate leidmiseks.

                  


                  Koolitus: Rahvusvaheliste projektide juhtimine

                                               18.-19. veebruaril Tallinnas


Käesoleva kursuse raames õpitakse, kuidas kasutada strateegilist planeerimist oma projekti käivitamiseks ning sõnastada organisatsiooni missioonist tulenevalt projekti eesmärk ja tegevused, vormistada korrektne taotlus, panna kokku sobiv
projektimeeskond ja jaotada kohustusi. Samuti käsitletakse tulude ja kulude planeerimist, projekti raamatupidamist ja aruandlust. Koolituse käigus moodustatakse töögrupid, kus praktiseeritakse projekti erinevaid etappe. Õpitakse probleemipuu ja eesmärgipuu koostamist, Loogilise maatriksi ja Gantti tabeli abil näidatakse lihtsaid viise, kuidas projekti koostada.

Koolituse tulemusena on tõusnud osavõtjate teoreetilised teadmised ja praktilised oskused rahvusvaheliste projektide juhtimiseks ja projektitaotluste esitamiseks (nii Euroopa Komisjonile, rahvusvahelistele fondidele ja finantsinstitutsioonidele, Eesti riiklikele- ja eraorganisatsioonidele). Samuti on tõusnud osalejate teadlikkus projektijuhtimise heast tavast, kuidas leida partnereid ning suhelda rahastajatega.

Kahepäevasest koolitusest on soovitav võtta osa inimestel, kelle on palju häid ideid ning mille elluviimiseks on vaja veidi abi ja juhendamist. Samuti nendel, kellel tuleb täita mõni konkreetne tööalane eesmärk.

Toimumiskoht: E-Riigi Akadeemia ruumides, aadressil Estonia pst. 5A, Tallinn
Toimumisaeg : 18.-19.02.2006, mõlemal päeval kella 10.00 – 16.30
Hind: 2350 kr, mis sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause
Lektor: Aivar Roop
Korraldaja: Eesti Euroopa Liikumine


Rohkem informatsiooni koolituse kohta leiad aadressilt :
http://www.euroopaliikumine.ee/?id=41&");gid=12
telefonidelt: 641 9678, 56 600 603  või mailiaadressil: koolitused@euroopaliikumine.ee

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng