Uudiste arhiiv
Euroopa päeviku tellimusi võetakse vastu 24. veebruarini 2006!
Euroopa päevik: Teejuht nutikale tarbijale Euroopa päevik on üle-euroopaline projekt, mille eesmärk on teavitada noori nende õigustest tarbijana ja toetada neid teadlike valikute tegemisel.

Euroopa päevik: Teejuht nutikale tarbijale jagatakse laiali 25 Euroopa Liidu liikmesriigis. Piiratud väljaannet rahastab Euroopa Komisjoni Tervise- ja Tarbijakaitse Peadirektoraat (DG SANCO). Päeviku on Eesti jaoks kohandanud ja välja andnud Eesti Euroopa Liikumine/Eurodesk Eesti. Eestis jagatakse keskkooliõpilastele 10 000 päevikut. Päevikud saadetakse koolidesse tellimuste saabumise järjekorras.

Euroopa päevik on õpilastele mõeldud teabeallikas ja ajaplaneerimise vahend, millest leiab infot sellest, kuidas olla tarbija tänapäeva maailmas. Päeviku informatiivne osa põhineb faktidel, on praktiline ja ärgitab mõtlema. Päeviku sisu on välja töötatud õppekava toetava materjalina ja lisaks saab seda koos õpetajaraamatuga kasutada muudel õppetegevuse eesmärkidel.

Päevikud ja õpetajaraamatud on kõigile teie kooli poolt valitud klassiastme õpilastele ja nende õpetajatele tasuta ning need saadetakse tellimuse esitamise järjekorras. Päevikute tellimus tuleb esitada hiljemalt 28. veebruariks 2005. Päevikud ja õpetajaraamatud saadetakse koolidesse mais ja juunis ning need on mõeldud kasutamiseks 2005/2006. õppeaastal.

Koolidel palume:

* Nimetada kontaktisik, kes saab osaleda veebipõhises foorumis, milles osalevad projektiga seotud koolide õpetajad üle terve Euroopa. Koolide ülesanne on samuti tagada, et päevikud antakse kooliaasta alguses õpilastele üle. Õpetajatel on ülesanne täita ja tagastada tagasiside küsimustikud.
* Koolid võtavad tellimisega kohustuse päevikuid õpilastele jagada ja neid tundides õppevahendina kasutada.
* Õpetajad, kes päevikut kasutavad, täidavad ja tagastavad üheleheküljelise valikvastustega küsimustiku, mille eesmärk on saada tagasisidet päeviku ja selle sisu kohta. See aitab meil päevikut hinnata ja seda järgmistel aastatel paremaks muuta.

Täpsemalt loe siit.

Info ja tellimine epp@eurodesk.ee

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng