Uudiste arhiiv
9. märtsil 2006 toimub järjekordne Euroopa Klubi!
Seekord on arutluse all olukord Valgevenes. Käsitlevateks teemadeks on seal peatselt toimuvad presidendi valimised ning sellega kaasnevad võimalikud muutused.


Seekordne Euroopa Klubi on plaanis läbi viia avaliku arutelu vormis, kus oma teadmisi ja mõtteid jagavad erinevate alade asjatundjad ning kõik soovijad, kes tunnevad end Valgevene temaatikaga seotud olevat.
Ürituse orienteeruvaks pikkuseks on planeeritud 1,5 tundi, millest esimene pooltund oleks arutelu juhtide poolt ülevaate andmine olukorrast ja diskussiooni alustamine. Sellele järgneb arutelu, mida juhivad kõnelejad.

Koht: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, P-412
Kuupäev: 09.03.2006
Kellaaeg: 18.00
Korraldaja: Eesti Euroopa Liikumine

Euroopa Klubi on MTÜ Eesti Euroopa Liikumise poolt korraldatav kohtumiste sari kodanike ning Eesti ja Euroopa poliitikute, diplomaatide, ametnike, teadlaste, kodanikeühiskonna, kunsti- ning kirjandusinimeste vahel. Ürituse eesmärgiks on toetada Euroopa idee levikut ja Euroopa Liidu tulevikudebatti Eestis.                                  

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng