Uudiste arhiiv
ÜLDKOOSOLEK 19.aprill kell 16.30 Tallinnas!
Igaaastane Eesti Euroopa Liikumise Üldkogu toimub 2006 aastal Tallinna Inglise Kolledžis, ruumis 017. Loe päevakorrast ja liikmeks astumisest lähemalt...
 

allikas: internet

        *Kutse Eesti Euroopa Liikumise üldkoosolekule*

Austatud Eesti Euroopa Liikumise liige!
Ootame Teid korralisele liikmete üldkoosolekule, mis toimub *19. 04. 2006*,algusega *kell 16.00* *Tallinna Inglise Kolledžis, ruumis 017*

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 17.04.2006 e-mailile info(a)euroopaliikumine.ee.
Saadame Teile Üldkoosoleku materjalid kui olete ennast
registreerinud. Juhul, kui Te ise osaleda ei saa, palume Teil kedagi volitada.

Ühtlasi palume Teil täpsustada oma andmeid

*EEL üldkoosoleku päevakord 17.märtsil 2006:*

15:30 Osalejate registreerimine

16:00 Üldkogu avamine

EEL-i presidendi tervitussõnavõtt (Riivo Sinijärv)

16:20 2005. aasta tegevusaruande esitamine ja kinnitamine (Ulrika Hurt)

2005. aasta majandusaasta aruande esitlemine ja kinnitamine (Ulrika Hurt)

17:00 EEL-i nõukogu 1 aastaks valitud liikmete ümbervalimine*

Audiitori kinnitamine

17:30 Eesti Euroopa Liikumise 2006. aasta tegevuskava esitlemine ja kinnitamine (Ulrika

Hurt)

EEL-i 2006. aasta eelarve esitlemine ja kinnitamine (Ulrika Hurt)

18:00 Põhikirja punktide muutmine

18:15 Muud küsimused, liikmete tagasiside

18:45 Pidulik vastuvõtt

                            
Peatse kohtumiseni!

Lugupidamisega,

Ulrika Hurt

juhataja

Eesti Euroopa Liikumine

TÄPSUSTAV INFO ja registreerimine: Kadri Pahla, Büroo assistent, tel 6 419 678,

info@euroopaliikumine.ee

_____________________________________________________________

Sa pole veel liige aga sooviksid olla?
Liikmeavalduse saad
SIIT

_____________________________________________________________

* Üldkoosolekul omavad hääleõigust liikmed, kes on tasunud liikmemaksu (hansapank

221011611487)

Liikmemaksu suuruseks eraisikutel on 100 kr, juriidilistel isikutel 1000 kr aasta kohta.

Liikmeks astumiseks saab täita avalduse, mille saab internetist: www.euroopaliikumine.ee 

<");http://www.euroopaliikumine.ee/>"); – Liikmed

* Nõukogusse on valitud kolm ühe-aastaste volitustega liiget. Kandidatuuri saavad üles seada

kõik EEL-i liikmetest füüsilised isikud.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng