Uudiste arhiiv
Küsi oma küsimus!
Eesti Euroopa Liikumine kutsub üritusele: "Küsi oma küsimus!"
29. mail Haapsalus ja 1. juunil Rakveres.

Kas mõtled vahel, et ...
... mis asi see Euroopa Liit ikkagi on?
... Euroopa Liit on samaaegselt nii kaugel ja nii lähedal – Brüsselis tehtavad otsused mõjutavad otseselt Sinu elu, aga Sina neid otsuseid kuidagi mõjutada ei saa?
... jumal tänatud, et euroraha tulek edasi lükkus… see kohutav hinnatõus ei saabu nüüd nii kiiresti!
... mida see Kallas seal Brüsselis õieti teeb?
...

Tule ja kuula, mida räägivad inimesed, kes igapäevaselt nende teemadega kokku puutuvad!


29. mail Haapsalus, Lääne Maavalitsuse saalis, Lahe8.
1. juunil Rakveres, Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, Lai 7


Päevakava

14.00 - Sissejuhatus (Eesti Euroopa Liikumise juhataja Ulrika Hurt)
14.10 - Euroopa Liidu üldised põhimõtted ja toimimine (Euroopa Komisjoni esinduse poliitikanõunik Kertu Kaera)
14.30 - Küsimused ja diskussioon
15.00 - Eurole üleminek Eestis (Eesti Panga presidendi nõunik Andrus Alber Haapsalus &");
Rahandusministeeriumi eurole ülemineku projektijuhi abi Ülle Lobjakas Rakveres)
15.45 - Küsimused ja diskussioon
16.00 - Euro-info kättesaadavus Eestis (Ulrika Hurt)
16.30 - Orienteeruv lõpp

Lisainfo:
www.euroopaliikumine.ee
info@euroopaliikumine.ee
tel 641 96 78

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng