Uudiste arhiiv
Viimased koolitused!
Mais ja juuni alguses toimuvad viimased 3 koolitust sel poolaastal. Sinu viimane võimalus osaleda "Rahvusvaheliste projektide juhtimise" ja "Projekti aruandluse" koolitustel!

Kas soovid, et puhkuselt naastes ootaks Sind laual faks positiivse rahastusotsusega?!

Eesti Euroopa Liikumine kutsub koolitustele "Rahvusvaheliste projektide juhtimine", 26.-27. mai ning 8.-9. juuni Tallinnas.

Projektijuhtimise väljakutse on erinevate projektide sidustamine organisatsiooni missiooniga, jooksva töö ning igapäevase juhtimisega, et projektid ei hakkaks elama oma elu, vaid toetaksid organisatsiooni arengut tervikuna. Projekti hoolikas planeerimine tagab eduka projektitaotluse kokkupaneku. Kuidas projekti protsesse edukalt hallata, oma tööd hästi planeerida, teostada efektiivset finantsjuhtimist ning projektid tulemuslikult lõpule viia?

Lähem info siit!

Kas suurim takistus Sinu ja puhkuse vahel on äsjalõppenud projekti lõpparuanne?!

Eesti Euroopa Liikumine kutsub koolitusele "Projekti aruandlus", 5. juunil Tartus.

Kuidas korraldada projekti aruandlust nii, et seda oleks projekti lõppedes hõlbus teha ning sellest tõuseks tulu ka organisatsioonile enesehindamise näol? Kas on võimalik teha projekti aruandlust projektile, mille kirjutamise ega läbiviimise juures Sa ise ei ole viibinud?

Lähem info siit!

Osale meie koolitustel ja puhkus saabub valutult!

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng