Uudiste arhiiv
MAAILMAPÄEV 16. septembril kell 12.00 - 20.00 Tallinnas Tammsaare pargis
Koostöös MTÜ Eesti Euroopa Liikumise ja Eesti Välisministeeriumiga korraldab Arengukoostöö Ümarlaud teist aastat tasuta kogupereüritust Maailmapäev, mille eesmärk on tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust rahvusvahelisel tasandil tehtud arengukokkulepetest ja eesmärkidest ning tekitada suuremat huvi arengukoostöö temaatika vastu.

16. septembril 2006 püstitatakse Tammsaare parki telklinnak, kus erinevatel Eesti ja rahvusvahelistel humanitaar- ja arengukoostöövallas tegutsevatel organisatsioonidel on võimalik tutvustada oma tegevusi. Ürituse raames esinevad erinevad kodu- ja välismaised muusikalised kollektiivid ja tantsugrupid, oma seisukohtadega astuvad üles avalikkusele tuntud isikud ning vestlustelgis toimuvad arvamusliidrite toel erinevad arenguteemalised arutelud.

Maailmapäev keskendub 2000. aastal ülemaailmselt riikide valitsuste vahel sõlmitud „ÜRO aastatuhande deklaratsioonis” välja toodud arengueesmärkide tutvustamisele ning positiivse fooni loomisele arengumaadest kui riikidest, kelle arengusse panustamine on oluline ja vajalik. Vestlustelgi ja noorteala fookuseks on esimene arengueesmärk: likvideerida täielik vaesus ja nälg.

ÜRO aastatuhande arengueesmärgid aastaks 2015 on:

1. Likvideerida täielik vaesus ja nälg
2. Saavutada üleilmselt alghariduse kättesaadavus 
3. Edendada sugupoolte võrdõiguslikkust ja luua naistele enam eneseteostusvõimalusi 
4. Vähendada laste suremust 
5. Parandada emade tervislikku olukorda 
6. Võidelda HIV/AIDSi, malaaria jt haigustega 
7. Tagada loodussäästlikum keskkond 
8. Luua ülemaailmne partnerlusvõrk arengu edendamiseks 

Arengukoostöö ja ÜRO aastatuhande arengueesmärkide kohta leiate lisainformatsiooni järgmistelt interneti aadressidelt: 

http://www.vm.ee/est/kat_425/5082.html 
http://www.un.org/millenniumgoals/ 
http://www.undp.org/mdg/ 
http://www.terveilm.net/est/article_id-283 
http://www.chasingdream.org/

Projekti sõnumi jõudmiseks võimalikult erinevate sihtrühmadeni on 16. septembril toimuva Maailmapäeva toetuseks planeeritud ka mitmeid toetavaid tegevusi, nagu arenguteemaline filminädal, arengukoostöö tutvustamine saates Välisilm ja ajalehe eriväljaanne, mida levitame Maalehe ja Eesti Päevalehe vahel. Lisaks on kavas korraldada Maailmapäevale eelnevatel nädalatel Tallinnas ja hiljem maakondade kultuuri- ja noorsootöökeskustes ja erinevates koolides foto- ja lastejoonistusnäitus, mis kajastab ÜRO aastatuhande arengueesmärke läbi noorte silmade.

Lisainfo:
Marje Pihlak
Maailmapäeva projektijuht
Arengukoostöö Ümarlaud
marje@euroopaliikumine.ee
www.terveilm.net
+372 56 989 778

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng