Uudiste arhiiv
Kutse maailmahariduse seminarile 28.-29. augustil
Seminari eesmärgiks on tutvustada kodanikeühendustele sügisel avaldatavat Euroopa Komisjoni maailmahariduse projektikutset ning julgustada ühendusi oma projekte esitama.

2006. a. sügisel kuulutab Euroopa Komisjon välja projektikutse maailmahariduse projektidele uutes liikmesriikides- kodanikeühenduste algatusi toetatakse 10 miljoni euroga. Antud summaga toetatakse projekte, mille eesmärgiks on inimeste teadlikkuse tõstmine üleilmsetest arenguküsimustest (keskkonna-, inimõiguste-, võrdõiguslikusse-, arengu- jms teemadel) ning globaalse solidaarsustunde laiendamine.

Selleks, et aidata Eesti ühendustel projektivoorus edukalt osaleda korraldab Arengukoostöö Ümarlaud koostöös Eesti Euroopa Liikumisega maailmahariduse teemalise seminari.

Praktilisel seminaril antakse ülevaade maailmahariduse hetkeseisust Eestis ja arutatakse maailmahariduse valdkonna vajaduste üle tulevikus, samuti annab kogenud koolitaja praktilisi juhiseid edukate projektide kirjutamiseks.

Töötoas osalevad Soome organisatsioonid, kelle huvi on leida Eestist koostööpartnereid. Seminari teisel päeval saavad osalejad arutada koostöövõimalusi teiste Eesti ja Soome kodanikeühendustega ning ekspertide abiga on võimalik paberile panna juba konkreetsed projektiideed.

Koolitajateks on Johanna Helin ja Sue Tack (Arengukoostöö Ümarlaud) ning Eija Mustonen (KEHYS, Soome). Töökeelteks on eesti ja inglise keel.

Seminari ajakava:
                         28. august                                                29. august

9.30

Sissejuhatus

Tutvumine väliskülalistega

10.00

Maailmahariduse hetkeseis Eestis (Johanna Helin)

Töögrupid

12.00

Lõuna

Lõuna

13.00

Maailmahariduse tulevikuvajadused Eestis (Johanna Helin)

Töö töögruppides jätkub

15.00

Kohvipaus

Kohvipaus

15.30

Euroopa Komisjoni maailmahariduse projektikutse: võimalus ja väljakutse(Eija Mustonen)

Töögruppide töö esitlus, kommentaarid ja edasiste tööplaanide kinnitamine

18.00

Õhtusöök

 

20.00

Saun, õhtune programm (muuhulgas ka maailmahariduse materjalide esitlus)

 
          
Seminar on osalejatele tasuta, samuti tagatakse toitlustus ja soovijatele majutus hotellis Trapp. Osalejate arv on piiratud 20 inimesega.

Euroopa Komisjoni projektikutse eel toimub 9.-11. oktoobril Viinis TRIALOG-i poolt korraldatav kontaktseminar, kus Eesti ühendustel endale samuti koostööpartnereid leida on võimalik. 28.-29. augusti seminari üheks lisaeesmärgiks on Eesti organisatsioonide ettevalmistamine ka antud kontaktseminaril osalemiseks.

Palume seminaril osalemisest huvitatud kodanikeühenduste esindajatel registreerida ennast hiljemalt 21. augustiks meiliaadressidel: arvo@euroopaliikumine.ee ja sue@euroopaliikumine.ee.

Registreerumisel palume välja tuua organisatsiooni ja esindaja varasemad kokkupuuted arengukoostöö ja/või maailmahariduse valdkonnaga ning põhjendada oma huvi käesoleval seminaril osalemise vastu. Samuti palume täpsustada, kas soovite 28. augustil majutust hotellis Trapp.

Lisainfot seminari kohta jagab Arvo Anton.

MTÜ Eesti Euroopa Liikumine
Estonia pst 5a
10143 Tallinn

Telefon: +372 641 9681
Mobiil: +372 55 64 55 54
Faks: +372 630 6616
Skype: arvo_anton
arvo@euroopaliikumine.ee

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng