Uudiste arhiiv
Esseekonkurss Mida tähendab olla eurooplane?
Riigikantselei EL teabetalitus koos infoportaal Postimees Online-iga kuulutavad välja Euroopa Liidu teemalise esseekonkursi teemal ´Mida tähendab olla eurooplane?´
Pool sajandit kestnud Euroopa lõimumine on oluliselt suurendanud eurooplaste ühtekuuluvustunnet. Euroopa identiteet on kergesti tunnetatav, kuid märksa raskem on seda iseloomustada. Käesoleva esseekonkursi mõte ongi kutsuda üles väljendama oma mõtteid sel teemal. Mida tähendab sinu jaoks eurooplaseks olemine? Mis on Euroopa identiteet? Kes on Euroopa kodanik? Kus on Euroopa piirid? Millisena näed Euroopa tulevikku? Need on küsimused, millest peaksid oma kirjatöös lähtuma. Aga arutleda võib ka laiemalt Eesti rolli üle Euroopas või muudel Euroopa Liiduga seonduvatel teemadel.

Esseekonkurss on avatud kõikidele, kuid eriti ootame noorema põlvkonna, gümnasistide ja tudengite, panust, sest on ju Euroopa tulevik noorte päralt!
 Konkursil osalemiseks tuleb varem avaldamata essee saata elektrooniliselt aadressil euro@postimees.ee . Töö pikkus on soovitavalt 4000-6000 tähemärki, kuid et vorm sõltub paljuski sisust, võib selles olla kõrvalekaldeid.

Essee saatjail tuleb arvestada, et kõik avaldamiskõlblikud tööd ilmuvad ka Postimees Online-is Euroopa Liidu teemalisel leheküljel aadressil
www.euro.postimees.ee samal nädalal, kui need laekuvad. Soovi korral avaldatakse tööd anonüümselt, kuid et konkursil osaleda, tuleb saadetavale tööle lisada oma nimi, vanus ja telefoninumber. Enne internetis avaldamist jätab korraldaja endale õiguse esseesid keeleliselt toimetada.

Konkursil osalevate tööde viimane saabumistähtaeg on 20. oktoober. Parima essee valib zhürii välja 31. oktoobriks. Esseekonkursi auhinnafond on 10 000 krooni, millest esikohatööd premeeritakse 5000 krooniga. Ülejäänud preemiafondi jagunemise otsustab zhürii, mille liikmed koosnevad Postimees Online-i ja EL teabetalituse töötajatest. Lisaks sellele valitakse internetis ilmunud esseede hulgast regulaarselt välja ka nädala parim töö, mille auhinnaks on kogumik aastail 2002-2004 ajalehes Postimees ilmunud esseedest.


Hoogsat mõttelendu!

Riina Soobik
EL teabetalituse konsultant
GSM: +37256904256
tel: 6935950
e-post: riina.soobik@riigikantselei.ee
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng