Uudiste arhiiv
Euroopa Vabatahtlik Teenistus - kampaania
Käimas on vabatahtliku teenistuse kampaania. Esmaspäeval sai alguse Euroopa Liidu haridusprogrammi Euroopa Noored alaprogrammi Euroopa Vabatahtliku Teenistus kampaania.

Armastan loodust, Tahan teha head ja Hakkasin heategijaks intrigeerivaid plakateid võib kohata tänavapildis ja bussides. Kolme erinevat teleklippi esitatakse ETV-s ja Kanal 2-s ning internetireklaamid on üleval www.rate.ee, www.u-pop.ee ja Euroopa Noored Eesti büroo koostööpartnerite kodulehekülgedel.

Kampaania eesmärgiks on tähelepanu tõmbamine  Euroopasse elama asumise ning vabatahtliku töö võimalusele programmi Euroopa Noored raames. Kõigil 18-25-aastastel Eesti noortel, sõltumata sotsiaalsest taustast, õppeedukusest, keeleoskusest  vm näitajatest, on võimalus 6-12 kuud  mõnes Euroopa riigis end proovile panna. Uus kultuurikontekst, omaette elamine, võõras rahvas ja keel, sõbradest ja perekonnast eemalolek on kindlasti igale noorele väljakutse,  aga ka ainulaadne arenemisvõimalus. Programmi Euroopa Noored eripära on selles, et kõik vabatahtliku teenistusega seotud kulud kaetakse programmi toetusega. Noorele ei lähe see midagi maksma. Vabatahtlikke vajatakse väga erinevates organisatsioonides üle kogu Euroopa. Noorel on võimalus tööle asuda noortekeskusesse, muuseumisse, mõnda loodusorganisatsiooni, hoolekandeasutusse, kunsti-  ja käsitöökotta või mõnesse muusse mistahes sobilikku mittetulunduslikus või avalikus sektoris tegutsevasse organisatsiooni.

Sama programmi raames on ka kõigil Eestis tegutsevatel avalik-õiguslikel organisatsioonidel või mittetulunduslikel ühendustel võimalus võõrustada vabatahtlikke teistest Euroopa riikidest ning seeläbi oma organisatsioonile lisaväärtust luua. Ka organisatsioonidele ei kaasne vabatahtliku võtmisega mingeid rahalisi kohustusi ja programm Euroopa Noored katab kõik projektiga seotud kulud.

Kahjuks on Euroopasse vabatahtlikuks minejaid Eesti noorte seas endiselt vähem, kui on võimalusi nende toetamiseks. Samuti oleks rahalises plaanis ka palju enamatel Eesti organisatsioonidel võimalik vabatahtlike vastu võtta.

Programmi Euroopa Noored VIIMANE TAOTLUSTÄHTAEG on 1. novembril*!
Vaata kampaania kogulehekülge www.noored.ee

Rohket huvi oodates,
Hannes Lents
teabe- ja kommunikatsioonivaldkonna koordinaator

Sihtasutus Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo
Koidula 13A
Tallinn 10125
Tel: 6996 890
Fax: 6979 226
e-mail:
hannes@noored.ee
http://euroopa.noored.ee

 *2007. aastal käivitub uus programm, uute võimalustega.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng