Uudiste arhiiv
Rooma lepingu 50. aastapäeva puhul kuulutab EL välja sünnipäevalogo konkursi Palju õnne sünnipäevaks, Euroopa Liit!
Konkursil kutsutakse osalema kunsti- ja disainitudengeid ning 2006. aastal disaini ala lõpetanuid, et kavandada sünnipäevalogo, mis oleks järgmisel aastal Rooma lepingu 50. aastapäeva ametlik sümbol.

Komisjon ja kõik teised Euroopa institutsioonid hakkavad konkursi võitnud logo kasutama 2007. aastal kõigil 50. aastapäeva üritustel. Seda logo soovitatakse oma aastapäevaüritustel kasutada ka liikmesriikidel ja piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel. Konkursi lõpptähtaeg on 30. september 2006. Konkursi võitjalogo valib välja viie institutsiooni esindajatest koosnev ?ürii, mida juhivad ühiselt komisjoni asepresident Margot Wallström ja Euroopa Parlamendi asepresident Alejo Vidal-Quadras. Parima logo auhind on 6000 eurot. Auhind on ka teisele kohale 4000 eurot ja kolmandale kohale 2000 eurot. Kolm auhinna võitnud disainerit kutsutakse sügisel Brüsselisse auhinnatseremooniale.

Konkursi väljakuulutamisel ütles asepresident Margot Wallström: 50 aastat rahulikku koostööd ning kasvavat heaolu ja turvalisust Euroopas on tõepoolest tähistamist väärt. See on ka suurepärane võimalus arutleda selle üle, millist Euroopat me tulevikus oma lastele ja tulevastele põlvedele soovime. ELil on erinevates liikmesriikides ja kogukondades ning erinevate kodanike ja vanuserühmade jaoks erinev tähendus. Seepärast tuleb korraldada selliseid üritusi, kus võimalikult palju inimesi saaks osaleda.

Ootame konkursile kõiki 25 liikmesriigi ning Bulgaaria ja Rumeenia kunsti ja graafilise disaini, kommunikatsiooni- ja meediadisaini, visuaalse kommunikatsiooni ja muude samalaadsete erialade üliõpilasi. Oodatud on ka 2006. aastal ülikooli või kolled?i disaini alal lõpetanud spetsialistid. Neil palutakse kavandada logo ja kui nad tahavad, siis ka Euroopa integratsiooni kajastav loosung. Logo tuleb seostada Rooma lepingu 50.aastapäevaga ning selles peavad kajastuma ELi saavutused rahu ja õitseng ja tulevik, s.t millist Euroopat me tahame tulevastele põlvedele.

Võitjalogod valitakse kahes voorus.

Esiteks vaatab rahvusvaheliselt tunnustatud disainispetsialistide kogu kõik esitatud tööd läbi ja valib välja kümme silmapaistvamat.

Kolm parimat logo valib seejärel välja teine, Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu, regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee esindajatest koosnev ?ürii, mida juhivad ühiselt komisjoni asepresident Margot Wallström ja Euroopa Parlamendi asepresident Alejo Vidal-Quadras. ?ürii teeb oma otsused teatavaks oktoobris auhinnatseremoonial Brüsselis.

Lisateavet konkursi kohta vt aadressil:
http://www.logo-competition.eu/

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng