Uudiste arhiiv
Eesti Euroopa Liikumise ja Eesti NATO Ühingu suveseminar/suvepäevad
Suveseminar leidis aset 28.-29. juulil Läänemaal Perakülas, looduskaunis kohas Nõva maastikukaitseala piiril, paari kilomeetri kaugusel rannast ning laulvatest liivadest. Kutsutud olid mõlema organisatsiooni liikmed, nõukogud, tegevbüroode töötajad, samuti külalised-esinejad.

Seminari põhiteemaks oli Eesti liikmestaatus Euroopa Liidus ja NATOs – uued võimalused ja väljakutsed Eesti Euroopa Liikumisele (EEL) ja Eesti NATO Ühingule (EATA). Teemat avasid: diplomaat ja ajaloolane Mart Helme, Tartu Ülikooli politoloog Viljar Veebel, Euroopa Parlamendi liige Siiri Oviir ning Riigikogu liige Sven Mikser.
Suvepäevad jätkusid simulatsioonimängudega mõlema organisatsiooni tööst, grilliõhtu ning laupäevahommikuse maastikumänguga. Kokku osales 2006. aasta suveseminaril/suvepäevadel üle 40 inimese.
Kõik esinejad rõhutasid mõlema organisatsiooni vajalikkust ühiskonnas toimuvates EL-i ja NATO teemalistes debattides. Avasõnad öelnud diplomaat ning Euroopa Liikumise president Riivo Sinijärv leidis, et teemasid ei saa omavahel lahutada vaid need kuuluvad kokku nagu meri ja tuul.
„Kodanikuühenduste nagu EEL ja EATA roll on riigi ja kodanike vahel sideme loomine, teemade avamine ning arutluste läbi kodanikke rohkem teemade üle mõtisklema panna. Olenemata faktist, kas kodanik riigi või ministeeriumi otsustega ka nõus on, aitab protsessidest aru saamine ning nende üle arutlemine ühiskonnas asjatut kriitikat vähendada,” rääkis Viljar Veebel.
Eesti välis- ja kaitsepoliitilisi võimalusi avanud Helme tundis muret olukorra üle, kus kodanikud ei mõtle kaasa, millised võiksid olla meie tegevussuunad, kuna levinud on arvamus, nagu EL-is ja NATOs liige olemine lahendakski kõik probleemid. Tegelikkuses tuleb pidevalt otsuste tegemise protsessidele kaasa mõelda ning osaleda, kinnitas Helme. Mikser rõhutas samuti, et lisaks NATO kaitsele on kindlasti tarvis Eesti iseseisvat kaitsevõimet õigesti hinnata, Helme arvates on see peaaegu olematu.
Oviir rõhutas, et üheski rahvusvahelises küsimuses (sh. ka kaitsepoliitikas) ei saa ainult ühele lahendusele keskenduda või ühele poliitikale orienteeruda. EL on jätkuvalt institutsioon, milles olemise eesmärgiks on toimetada oma riigi kodanike kasuks. Vastates seminaril osalejate küsimustele, kinnitas Oviir, et Euroopa Parlamendis toimuvates otsustusprotsessides hoiavad Eesti saadikud hoolimata erinevatesse erakondadesse (k.a. parlamendi eri fraktsioonidesse) kuulumisest omavahel Eesti nimel kokku. Ühtlasi toimub suurem koostöö sarnaste olukordade ees seisvate teiste Balti riikide ja Põhjamaadega.
Kahe korraldava organisatsiooni juhid – Eesti Euroopa Liikumise juhataja Ulrika Hurt ning Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga ühised pingutused suvepäevade läbiviimiseks krooniti üleüldise arusaamaga, et EEL-il ja EATA-l on kanda ühiskonnas oluline roll.
EEL-i ja EATA ühised suvepäevad ei ole esmakordne idee ning koos on suvepäevi korraldatud ka varasematel aastatel. „Seminari kordaläinuks tunnistades jõudsime järeldusele, et ühiseid üritusi saab meil olla veelgi enam!” on organisatsioonide juhid kindlad.

 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng