Uudiste arhiiv
Kodaniku teeviidad - seminaride sari külaliidritele
Kelle käes on võim, kui võim on rahva käes? Sellele küsimusele otsib vastust Eesti Euroopa Liikumise, Kodanikukoolituse ja Liikumine Kodukant ühine teavitusprojekt Kodaniku teeviidad, mida toetab Siseministeerium.

Projekti käigus toimub kuus koolitust Harju- Rapla- ja Järvamaa külaliidritele. Ühel koolitusel osaleb 20 inimest. Esimestest kodanike koolitamise seminaridest 19. ja 21. septembril võtsid osa külaliidrid Raplamaa ja Harjumaalt. Seminarid leidsid aset Riigikogus, kus maarahva esindajatel oli võimalus jälgida parlamendi istungit, kohtuda Riigikogu keskkonnakomisjoni liikme Rain Rosimannuse, Riigikogu liikme Kristina Ojulandi ja maaelukomisjoni liikme Tiit Tammsaarega. Koos koolitajate Reet Valingu ja Külli Vollmeriga arutati, kuidas toimib kodanikuühiskond, kaaluti kodanikuühenduste võimalusi mõjutada ühiskonnale oluliste otsuste vastuvõtmist ning otsiti ideedele rahastusvõimalusi.

Kodanikuühiskonna teavitusprojektides osalejatele koostas Kodanikukoolitus väikese raamatu Suhted ja võim, mille trükkimist toetas lisaks eelpoolmainitud partneritele ka Eesti Naiste Koostöökett. Raamatukest saab hankida Eesti Euroopa Liikumise ja Kodanikukoolituse kontoritest.

Ees on veel 4 koolitust: 17. oktoobril ja 16. novembril Järvamaa, 19. oktoobril Harjumaa, 14. novembril Raplamaa külaliidritele. 
 
Täpsem info: 
Külli Vollmer
Kodanikukoolitus
Tel 56 806608

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng