Uudiste arhiiv
Euroopa 50 juhtiva keskkonnaorganisatsiooni esindajad arutavad Tallinnas Ida–Euroopa metsanduse strateegiat ja illegaalset puiduäri
Eesti Roheline Liikumine korraldab tänasest laupäevani Tallinnas foorumi, kus Euroopa 50 juhtiva keskkonnaorganisatsiooni esindajad arutavad Ida–Euroopa metsanduse strateegiat ja illegaalset puiduäri.
Ida–Euroopas lokkav illegaalne puiduäri on 2002. aastal metsandusega tegelevate Euroopa keskkonnaorganisatsioonide põhiteema, teatas Eesti Rohelise Liikumise (ERL) metsatoimkonna koordinaator Rein Ahas. Ka Eestis on see teema aktuaalne, sest ekspertide hinnangul toodetakse kuni 50 protsenti Eesti puidust keskkonda ja seadusi rikkudes. Ahas väitis, et töösturite huve esindava Reformierakonna juhitav keskkonnaministeerium pole astunud ühtegi tõsist sammu olukorra parandamiseks. Levinumad on raie–eeskirjade rikkumised, maksupettused ja metsavargused. Eesti metsakasutus on Ahase sõnul reguleerimata ja juhitamatu, lisaks varimetsanduse suurele osakaalule võiks näiteks kümne aasta jooksul seaduslikult lagedaks raiuda 45 protsenti metsamaast. Eesti Euroopa Liikumine planeerib 22.-23.3.02 Tallinnas toimunud I Euroopa Kodanikeühiskonna Foorumi järgmise jätkufoorumina Euroopa Maaelu ja Säästva Arengu Foorumi korraldamist selle aasta sügisel. Selleks ajaks on selgunud EL põllumajandustoetuste määrad uutele liikmesriikidele, mis vajavad lähtiseletamist põllumeestele. Võrdselt on foorumil kavas käsitleda Euroopa säästva arengu perspektiive, sest hiljuti lõppenud Barcelona tippkohtumine ei pakkunud välja lahendusi säästva arengu põhimõtete rakendamisel EL-s. See on väljakutse kodanikeühendustele avaldamaks valitsustele selles küsimsues survet. Tartus selle aasta sügisel toimuv Euroopa Maaelu ja Säästva Arengu Foorum saab olema üheks surveavalduseks nii Eesti, Euroopa kui EL juhtidele.
asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng