Uudiste arhiiv
Euroopa Liidu 50. sünnipäeva logo valitud!
Euroopa Komisjon korraldas suvel (tähtajaga 30.september) logokonkursi, mille tulemused selgusid 17. oktoobril. ELi sünnipäevalogo konkursi võitjaks osutus 23-aastane Poznani kunstitudeng Szymon Skrzypczak.

Konkursi võitjalogo valis välja viie institutsiooni esindajatest koosnev zhürii, mida juhtisid ühiselt komisjoni asepresident Margot Wallström ja Euroopa Parlamendi asepresident Alejo Vidal-Quadras.
Parima logo auhind oli 6000 eurot. Auhind teisele kohale oli 4000 eurot ja kolmandale kohale 2000 eurot. Kolm auhinna võitnud disainerit kutsutakse sügisel Brüsselisse auhinnatseremooniale.
Auhinnatud logosid saab näha alljärgneval aadressil:
http://www.logo-competition.eu/67.0.html 

Sünnipäevalogo on järgmisel aastal Rooma lepingu 50. aastapäeva ametlik sümbol.
Komisjon ja kõik teised Euroopa institutsioonid hakkavad konkursi võitnud logo kasutama 2007. aastal kõigil 50. aastapäeva üritustel. Seda logo soovitatakse oma aastapäevaüritustel kasutada ka liikmesriikidel ja piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel.  Konkursi väljakuulutamisel ütles asepresident Margot Wallström: 50 aastat rahulikku koostööd ning kasvavat heaolu ja turvalisust Euroopas on tõepoolest tähistamist väärt. See on ka suurepärane võimalus arutleda selle üle, millist Euroopat me tulevikus oma lastele ja tulevastele põlvedele soovime. ELil on erinevates liikmesriikides ja kogukondades ning erinevate kodanike ja vanuserühmade jaoks erinev tähendus. Seepärast tuleb korraldada selliseid üritusi, kus võimalikult palju inimesi saaks osaleda.

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng