Uudiste arhiiv
Euroopa Liidu tulevikust tippasjatundjate pilgu läbi
Teisipäeval, 31. oktoobril, vestlevad Euroopa Liidu tuleviku üle Rahvusvahelise Euroopa Liikumise president Pat Cox, Eesti Euroopa Liikumise president Riivo Sinijärv ja Riigikogu EL asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland.

Teisipäevase ümarlaua keskne teema on Euroopa Liit - visioonid ja reaalsus. Oma nägemuse ühenduse edasistest arengutest ja ka Eesti osalusest EL protsessides annavad inimesed, kes on Euroopa struktuurides aastaid tegutsenud ja andnud oma panuse EL tänase näo kujundamisele.

 Praegune Rahvusvahelise Euroopa Liikumise president Pat Cox on juhtinud kaks aastat Euroopa Parlamenti (jaanuar 2002-juuli 2004) ning seisnud aktiivselt EL laienemise eest. Ka teisipäevasel vestlusringil tulevad küsimuse alla EL edasised väljavaated ning riikide osalemine aina laienevas ühenduses. Hr Coxi mõlemad vestluspartnerid, nii Kristiina Ojuland kui Riivo Sinijärv, on aastate jooksul esindanud Eesti huve Euroopas ja nii on oodata teisipäevast vestlusest aktiivset mõttevahetust ka väikeriikide rolli üle Euroopa arendamisel. Riivo Sinijärve sõnul ei ole Euroopa Liidu tulevikust rääkides küsimus täna enam selles, kas Euroopa vajab uusi ideid, vaid selles, kes suudab nendega välja tulla. Ja kas need ideed võivad tulla ka Eestist? tõstatab ta küsimuse homseks aruteluks.


Teisipäevase vestlusringi keskses fookuses on Euroopa Liidu tulevikustsenaarimid-visioonid ning nende teostamise võimalikkus. Esinejate arvamustest peaks selguma, millisena näevad liidu tegutsemist tulevikus inimesed, kel on olemas kogemus ühenduse tegutsemisest enne laienemist, põhiseaduslikku lepet ja eurole üleminekut. Eesti Euroopa Liikumise juhataja Ulrika Hurti sõnul oodatakse teisipäevaselt ürituselt tulemuslikku arutelu, kus oma nägemuse saavad esitada nii saalisviibijad kui kogenud eksperdid. EL otsustusprotsessides otsitakse aina enam lahendusi ning palutakse tagasisidet kõikidelt ühenduse kodanikelt. Sisulisse arutelusse kaasatakse nii eksperte kui ka neid, kes ise otsustusprotsessides ei osale, usub EEL juhataja debati ja osaluse tähtsusesse.


Üritus on avalöögiks
Euroopa Liikumise kaasabil toimuvale kahele suurele samateemalisele projektile. Speak Up Europe käsitleb Komisjoni D-kava ja Euroopa Liidu kommunikatsioonistrateegiat ning projekt Minu tulevik-mina osalen eesmärk on kokku koguda erinevad mõtted Euroopa tuleviku kohta. Mõlemad mainitud projektid on rahastatud Euroopa Komisjoni poolt, Minu tulevik-mina osalen projekti partneriteks on Eesti Tulevikuuuringute Instituut ja Domus Dorpatensis.

 ------------------------

 Euroopa Jutud on Eesti Euroopa Liikumise poolt viiendat aastat korraldatav avalike kohtumiste sari kodanike ning Eesti ja Euroopa poliitikute, diplomaatide, ametnike, teadlaste, kodanikuühiskonna esindajate, kunsti- ning kirjandusinimeste vahel eesmärgiga toetada ühtse ja tugeva Euroopa idee levikut ning Euroopa Liidu tulevikudebatti Eestis.

 Eesti Euroopa Liikumine on mittetulundusühing, mille eesmärkideks on arendada aktiivset ja avatud kodanikeühiskonda ning toetada euroopalikke väärtusi, sealjuures aktiveerida kodanike debatti nii Euroopa Liidus kui ka selle lähiümbruses toimuva osas. 

 
European Movement International (EMI) on Eesti Euroopa Liikumise katusorganisatsioon, mis tegutseb EL-i otsustusprotsesside mõjutamise ning EL teavitusega. EMI tegutseb aastast 1948 ning sellesse kuuluvad 44 riigi Euroopa Liikumised. Rohkem infot Rahvusvahelise Euroopa Liikumise kohta www.europeanmovement.org 

Pat Cox on Rahvusvahelise Euroopa Liikumise (European Movement International-EMI) president alates aastast 2005 ning tegutseb ühtlasi rahvusvahelise konsultandina. Aastatel 2002-2004 juhtis ta Euroopa Parlamenti, mille liige on ta olnud alates 1989. aastast. Enne poliitikasse tulekut töötas ta majandusteaduste õppejõuna ning ajakirjaniku ja saatejuhina Iiri televisioonis.


Riivo Sinijärv, Eesti Euroopa Liikumise president, on olnud taasiseseisvumise järgselt nii Eesti välisminister (1995) kui eurominister (1996) ja tegutsenud EV suursaadikuna Londonis (1993-1995).

Kristiina Ojuland on hetkel Riigikogu liige, teiste ametite kõrval on ta esindanud Eestit Euroopa Nõukogus (1993-1994) ja töötanud välisministrina (2002-2005).

Lisainfo teisipäevase ürituse kohta:

Ulrika Hurt
Eesti Euroopa Liikumine, juhataja
Tel: 6 419 678, 52 14 251
E-post: ulrika@euroopaliikumine.ee 

asdas
asdasasdasdasd

EMI Uudised
EMI liikmete uudised
Eesti 2020
Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ on Eesti strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti konkurentsivõime tõstmisel ning toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi Ülemkogul kokku lepitud laiendatud euroala pakti raames.
Valitsuse poliitikate arendamise peamised väljakutsed
Raporti eesmärgiks on välja pakkuda olulisi poliitikate arendamise fookusi ja valik konkreetseid uusi algatusi, mis peaksid järgmise nelja kuni kümne aasta perspektiivis olema valitsuse tähelepanu all.
MTÜ Eesti Euroopa Liikumine Estonia pst 5a 10134 Tallinn info@euroopaliikumine.ee Tel 6 419 678 Äriregistri kood 80064116

Eesti Euroopa Liikumine Eng